Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Sprawy interesantów

Strona zawiera opisy podstawowych spraw, którymi zajmuje się Wydział, wraz z  wzorami odpowiednich wniosków.
Jeśli na stronie brakuje interesującego Państwa tematu, proszę o kontakt z pracownikami Wydziału.

Proszę sprawdzić najpierw, jakich dokumentów potrzebują Państwo do załatwienia danej sprawy,
a następnie zapoznać się z umieszczonymi poniżej opisami różnego rodzaju dokumentów, map i zaświadczeń,
jakie możliwe są do uzyskania w Wydziale.

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy tabelaryczne zestawienie rodzajów najczęściej załatwianych w Wydziale spraw, wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do danej sprawy.
Pod tabelą znajdują się wzory i opisy dla danego dokumentu.
 
 
  Uproszczony wypis z rejestru gruntów Wypis z rejestru gruntów Wyrys z mapy ewidencyjnej Wypis z rejestru  /kartoteki budynków Dokument własności (np.Akt Własności Ziemi, Akt Notarialny) Zaświadczenie o zmianach danych ewidencyjnych dotyczących danej działki Mapa ewidencyjna Mapa zasadnicza
Do sprzedaży   X Należy uzgodnić z Notariuszem, czy dany dokument będzie potrzebny    
Do przepisania ziemi   X    
Do dzierżawy X              
Do wniosku o warunki zabudowy X             X
Do wniosku o odszkodowanie (np. na bobry) X           X  
Do założenia Księgi Wieczystej   X X          
Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X              
Do wyceny gospodarstwa X           X  

Opis tego jak złożyć wniosek o dowolne mapy czy wypisy przez internet dostępny jest:tutaj.

Opis i wzór wniosku tradycyjnego na wypis (w tym uproszczony) i wyrys dostępny jest:tutaj.

Opis i wzór wniosku tradycyjnego na mapę zasadniczą i ewidecnyjną dostępny jest:tutaj.

Opis i wzór wniosku o tzw inne materiały, czyli np. dokumenty własności dostępny jest :tutaj.

Zaświadczenie w sprawie objęcia działki Uproszczonym Planie Urządzania Lasu dla działki nie jest możliwe do złożenia poprzez portal.
Opis tego jak uzyskać to Zaświadczenia dostęny jest tutaj.

Inne sprawy i wnioski dostępne są : tutaj.

 
Za pośrednictwem powiatowego geoportalu istnieje możliwość:
1) złożenia wniosku o wypis i/lub wyrys oraz mapę ewidencyjną lub zasadniczą, ale też inne materiały geodezyjne,
2) otrzymania Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO), z której wynika koszt zamówionych materiałów,
3) opłacenia DOO,
4) pobrania materiałów, które zostały zamówione w wersji cyfrowej.

Portal i moduł do zakupu danych jest responsywny, to znaczy, że zakupu można dokonać również przy użyciu smartfona.
System ten działa również poza godzinami pracy urzędu, w tym w weekendy i święta.
 

Filmy z instrukcją zakładania konta, zakupu danych i innych aspektów działania portalu dostępne są TUTAJ.


Aby to zrobić, należy na stronie https://monki.geoportal2.pl/ wybrać błękitny przycisk opisany
Zakup mapy, wyrysu, wypisu i wnioski na naradę koordynacyjną’,
założyć konto na portalu i przejść do zakupów.


Zakup materiałów jest maksymalnie uproszczony.
Zamówienie, opłata i pobranie np. mapy zasadniczej może zająć ledwie kilka minut.

Gdyby jednak chcieli Państwo poznać zasady działania tego rodzaju zakupów przed pierwszym użyciem, zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami o tej metodzie załatwienia sprawy w urzędzie.
Mamy nadzieję, że pozwoli to odpowiedzieć na wiele ewentualnych, późniejszych pytań.


1.Ze względu na zakres materiałów geodezyjnych możliwych do kupienia w portalu podzielono je na dwie grupy:
a) materiały nie zawierając danych osobowych, których zakupu może dokonać każdy, jak np. kopia mapy zasadniczej, lub ewidencyjnej. Mapy możemy zakupić w postaci plików z warstwami (dfx, GeoTiff, lub w postaci PDF-a). Dla części obszaru gmin: Goniądz, Trzcianne i Krypno mapę zasadniczą można zamówić tylko w postaci papierowej. Są to obszary, gdzie na mapie powiatu w portalu nie wyświetla się komplet granic działek w danym obrębie!
b) materiały zawierające dane osobowe (informacje o właścicielu działki) i dostęp do nich jest ściśle regulowany prawnie. Dane tego rodzaju może kupić (w pewnym uproszczeniu) właściciel działki lub inna osoba, jeśli wykaże tzw. interes prawny. Do danych tego rodzaju należy wypis z rejestru gruntów.

Ten podstawowy podział powoduje kilka różnic podczas procedury zakupów.
Na pewno jednak, aby dokonać zakupu należy założyć konto na portalu. Aby to zrobić na wskazanej stronie należy kliknąć przycisk ‘Załóż konto’ zapoznać się z informacjami na stronie i wpisać niezbędne informacje. Należy podawać prawdziwe informacje czy to osoby fizycznej, czy też firmy/instytucji/osoby prawnej!

Po uzupełnieniu wszystkich danych i kliknięciu ‘załóż konto’ system wysyła na wskazany podczas zakładania konta adres e-mail wiadomość. Należy ją odczytać i kliknąć podany w niej link. Dopiero ta czynność aktywuje konto.
Teraz możemy, wpisując podane podczas zakładania konta login i hasło, zalogować się do portalu.
Wygląda to więc identycznie jak przy zakładaniu konta w np. portalach aukcyjnych.

2. Tak założone konto pozwala na zakup jedynie materiałów nie zawierających danych osobowych. Aby kupić materiały zawierające dane osobowe, np. wypis z rejestru gruntów, należy autoryzować konto, czyli uwierzytelnić prawdziwość podanych podczas zakładania konta danych osobowych/firmowych/instytucji.
Aby to zrobić, należy:
- przyjść do Starostwa Powiatowego w Mońkach z dokumentem tożsamości (lub w przypadku firm/instytucji dokumentami potwierdzającymi dane podane przy zakładaniu konta), aby pracownicy Wydziału Geodezji dokonali uwierzytelnienia konta,
-lub też kliknąć przycisk ‘Wyświetl/zmień dane’ i dokonać pełnej autoryzacji.

Dokonać tego możemy za pośrednictwem Profilu Zaufanego. Tu należy jednak przypomnieć, że nawet jeśli ktoś nie posiada Profilu Zaufanego, możliwe jest potwierdzenie tożsamości za pośrednictwem logowania się do banku. W tej chwili umożliwia to tylko kilka największych polskich banków.
Jako, że jest to usługa zewnętrzna, nie mamy wpływu na listę banków. Nie trzeba się jednak obawiać, że urząd w jakiś sposób uzyska dostęp do Państwa konta bankowego. System potwierdzi jedynie tożsamość, bez logowania się do konta bankowego i dokona pełnej autoryzacji danych osobowych. Wszystko to dzieje się automatycznie.
Jest to mechanizm działania identyczny, jak ten działają w platformie ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej).

3. Sam zakup danych jest maksymalnie uproszczony. System wymusza uzupełnienie niezbędnych danych, podpowiadając ‘w locie’ cenę za aktualnie wybrany zakres materiałów. Nie ma możliwości przejścia do następnego etapu zamówienia (płatności) w przypadku źle wybranych danych. Nie musimy znać numeru działki jeśli znamy jej lokalizację. System bowiem,  w połączeniu z mapą powiatu, sam uzupełni numer działki wskazanej na mapie.
Można wskazać wiele działek.
Dla części obszarów gmin: Goniądz, Trzcianne i Krypno Starostwo Powiatowe w Mońkach nie posiada granic działek w postaci cyfrowej, lecz jedynie numery działek. Należy więc wskazać numer działki.
Obecnie też nie dla całego powiatu posiadamy granice działek w postaci cyfrowej (co widać po włączeinu warstwy 'działki' na mapie powiatu) i dla tych obszarów kupno mapy zasadniczej cyfrowej jest na ten moment niemożliwe. Zalecamy w takich przyadkach zakup mapy przez Internet, ze wskazaniem obszaru, lecz w wersji papierowej. Przyjmiemy wtedy wniosek i jego płatność przez portal, a samą mapę prześlemy (lub będzie do odbioru) w wersji tradycyjnej.


W przypadku map system pozwala na wybranie zakresu, który nas interesuje (albo umożliwiając wskazanie konkretnego obszaru, albo wskazując wirtualną kartkę do akceptacji – zależnie od tego w jakim formacie dane zamawiamy).
Zwraca się uwagę, że w przypadku zakupu mapy zasadniczej, która posłużyć ma do np. wymiany dachu, lub innych
prac, działka/budynek, którego to dotyczy, musi być w centrum ‘kartki’ i musi mieć odrobinę większy obszar, niż sama działka/budynek, tak aby uwzględniała lokalizacją najbliższej drogi publicznej, czy sąsiednich zabudowań.


Na tym etapie osoba składająca wniosek musi zdecydować, czy zamawiamy materiały w postaci papierowej, czy cyfrowej.
- Materiały w postaci cyfrowej będą do pobrania w portalu. Będą podpisane cyfrowo, lub będą zawierały specjalny ciąg znaków i adres strony internetowej umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację.
- Materiały w postaci papierowej mogą być do odbioru w urzędzie, lub też możemy je do Państwa wysłać. Możliwe jest doliczenie opłaty za wysyłkę. Opłatę tą system uwzględnia w cenie materiałów.

4. W przypadku zamówienia materiałów nie zawierających danych osobowych system sam naliczy opłatę za dane oraz umożliwia jej opłacenie za pośrednictwem usług PayU lub PayByNet (są to te same usługi płatnicze, co w największych portalach aukcyjnych, czy sprzedażowych w Polsce).
Do ceny materiałów zostanie doliczona opłata (na poziomie kilkunastu groszy) za obsługę płatności. Nie mamy jednak wypływu na wysokość tych dodatkowych opłat i nie wpływają one na konto Starostwa.
Istnieje oczywiście możliwość płatności w inny sposób, lecz materiały zostaną wysłane lub udostępnione po otrzymaniu przez Wydział Geodezji potwierdzenia opłaty.
W przypadku więc zakupu materiałów nie zawierających danych osobowych, np. mapy zasadniczej
i płatności poprzez portal, dane będą dostępne natychmiast. Nawet poza godzinami pracy urzędu!

5. Po dokonaniu opłaty:
- materiały cyfrowe nie zawierające danych osobowych zostaną udostępnione automatycznie,
- materiały cyfrowe zawierające dane osobowe zostaną udostępnione przez pracowników Wydziału Geodezji po ich przygotowaniu oraz cyfrowym podpisaniu i będą dostępne do pobrania w portalu,
- materiały w formie tradycyjnej zostaną wysłane pocztą, lub będą czekały na odbiór w Starostwie (zależnie od tego co wskazano w zamówieniu).
 
 
 
Zarówno wypis jak i wyrys wydawany jest na Wniosek zainteresowanego.
Wniosek o wypis/wyrys w postaci pliku pdf dostępny jest tutaj.
Klauzula informacyjna RODO dot. powyższych wniosków dostępna tutaj.
WZÓR WNIOSKU Z PODPOWIEDZIĄ WYPEŁNIENIA dostępny tutaj.

Wypełnione i podpisane wnioski będą zrealizowane po dostarczeniu ich do Starostwa Powiatowego w Mońkach:
- osobiście, do Biura Obsługi Klienta (parter, przy głównym wejściu),
- listownie na adres Starostwa (dane m.in. na głównej stronie Wydziału),
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez platformę ePUAP -> Sprawy ogólne -> Pismo ogólne do podmiotu publicznego,
- na adres e-mail Biura Obsługi Klienta, jednak tylko pod warunkiem przesłania w załączeniu wniosku podpisanego cyfrowo.
W BOK-u można uzyskać informację o tym, jakiego rodzaju dokumentów potrzebują Państwo w danej sytuacji oraz wypełnić właściwy wniosek wspólnie z pracownikiem Wydziału.

Wniosek należy dokładnie przeczytać i uzupełnić, wskazując jakiego obrębu ewidencyjnego, działki/budynku/lokalu dotyczy wniosek, podając dane wnioskodawcy (imię, nazwisku, adres) itd. Wniosek musi być podpisany. W przypadku wniosków papierowych wymagany jest zwykły podpis, natomiast dla wniosków cyfrowych wymagany jest podpis cyfrowy.
Na podstawie Wniosku zostanie naliczona opłata administracyjna w formie Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO). Wysokość opłaty określonej w DOO wynika ściśle z przepisów i uzależniona jest od zakresu wnioskowanych danych.

Przykładowa wysokość opłaty za wydanie:
- wypisu pełnego dla 1 działki to 50,00zł,
- wypisu uproszczonego dla 1 działki to 15,00zł,
- wypisy i wyrysu dla jednej działki to 150,00zł.
W przypadku wypisów przesyłanych na wskazany adres nie jest doliczana opłata za przesyłkę.
Pełny cennik opłat za wypisy zawiera Załącznik nr 1 do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wydanie dokumentów nastąpi po opłaceniu DOO.
Opłatę za wydane dokumenty należy uiścić na koncie Starostwa Powiatowego w Mońkach za pośrednictwem:
- terminala płatniczego kartą w Biurze Obsługi Klienta (BOK) z odpłatnością 2,00zł,
- wpłaty w Banku Spółdzielczym w Mońkach (ul. Wyzwolenia 13; www.bsmonki.pl ). Ta forma płatności pozbawiona jest opłat,
- przelewu ze strony internetowej swego banku na przeznaczonym do tego stanowisku komputerowym znajdującym się obok BOK-u,
- w przypadku otrzymania DOO drogą e-mailową, należy odesłać potwierdzenie przelewu w e-mailu zwrotnym.
Dane do przelewu znajdują się na każdym DOO.

Wyjaśnienie czym jest wypis/wyrys z ewidencji gruntów można uzyskać 'tutaj'.
Mapa ewidencyjna jak i zasadnicza wydawana jest na Wniosek zainteresowanego i może ją kupić każdy, nawet jeśli dotyczy ona obszaru którego wnioskodawca nie jest właścicielem (z wyłączeniem terenów zamkniętych).

Zależnie od zaznaczenia właściwych opcji we Wniosku, na podstawie takich samych wniosków może być wydana mapa ewidencyjna lub zasadnicza.
Wniosek na powyższe mapy składa się z 2 części:
- Wniosku P, w którym należy uzupełnić podstawowe informacje, takie jak dane wnioskodawcy, sposób odbioru dokumentów (osobisty, wysyłka), zakres wykorzystania danych (np. dla potrzeb własnych, lub dla potrzeb firmy)  czy rodzaj danych jakie chcemy kupić (tu należy zaznaczyć, jaka mapa nas interesuje),
- Wniosku P1, który stanowi uzupełnienie Wniosku P. W nim właśnie należy zaznaczyć jaki format danych nas interesuje (papierowy czy elektroniczny), w jakiej skali ma być mapa, czy ma być kolorowa itd oraz przede wszystkim obszar/działka, obręb ewidencyjny którego mapa ma dotyczyć. Możliwe jest dołączenie załącznika z zaznaczeniem wnioskowanego obszaru, zwłaszcza, gdy wykracza poza obszar kilku-kilkunastu działek.

Wniosek o wydanie mapy ewidencyjnej/zasadniczej w postaci plików pdf, dostępny jest tutaj:
Wniosek P wraz z wnioskiem P1 dostępny tutaj.
Należy wydrukować i wypełnić oba wnioski, aby otrzymać mapę.
Klauzula informacyjna RODO dotycząca wniosku o zakup map dostępna tutaj tutaj.

Wypełnione i podpisane wnioski będą zrealizowane po dostarczeniu ich do Starostwa Powiatowego w Mońkach:
- osobiście, do Biura Obsługi Klienta (parter, przy głównym wejściu),
- listownie na adres Starostwa (dane m.in. na głównej stronie Wydziału),
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez platformę ePUAP -> Sprawy ogólne -> Pismo ogólne do podmiotu publicznego,
- na adres e-mail Biura Obsługi Klienta, jednak tylko pod warunkiem przesłania w załączeniu wniosków podpisanych cyfrowo.

Wiemy, że odpowiednie wypełnienie Wniosków, zwłaszcza określenie skali i formatu kartki jest dla Państwa problematyczne, zwłaszcza, że często dopiero przy wydruku okazuje się jak duży obszar zajmuje wnioskowana mapa i jakiej wielkości kartki potrzeba do jej wydruku.
Dlatego też pracownicy Wydziału pomogą w uzupełnieniu Wniosku na miejscu, w Starostwie, ew. skontaktują się z Państwem telefonicznie, w przypadku gdyby Wnioski były niespójne lub wymagały korekty.

Wnioski należy dokładnie przeczytać, uzupełnić. Z pewnością dla określenia właściwych nazw obrębów ewidencyjnych, numerów działek, czy nawet wydruku mapy poglądowej wnioskowanego obszaru mapy, która będzie załącznikiem do Wniosku, przydatna będzie mapa powiatu dostępna pod adresem www.mapa.monki.pl.
Opis powyższej internetowej mapy powiatu dostępny jest tutaj.
Wnioski muszą być podpisane. W przypadku wniosków papierowych wymagany jest zwykły podpis, natomiast dla wniosków cyfrowych wymagany jest podpis cyfrowy.

Na podstawie Wniosku zostanie naliczona opłata administracyjna w formie Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO). Wysokość opłaty określonej w DOO wynika ściśle z przepisów i uzależniona jest od zakresu wnioskowanych danych.

Mapa kolorowa jest odrobinę droższa, lecz dużo czytelniejsza, dlatego zachęcamy do jej zakupu.
Mapa zasadnicza: w skali 1:1000, na kartce A4, czarno-biała - to koszt około 16,10zł.
Mapa ewidencyjna: w skali 1:5000, na kartce A4, czarno-biała - to koszt około 7,50zł.
W przypadku wybrania opcji wysyłki, wnioskowane mapy zostaną przesłane na wskazany adres, a w związku z tym zostanie doliczona opłata w wysokości 10,00zł (lub większa w przypadku cięższych wysyłek).

Wydanie map nastąpi po opłaceniu DOO.
Opłatę za wydane dokumenty należy uiścić na koncie Starostwa Powiatowego w Mońkach za pośrednictwem:
- terminala płatniczego kartą w Biurze Obsługi Klienta (BOK) z odpłatnością 2,00zł,
- wpłaty w Banku Spółdzielczym w Mońkach (ul. Wyzwolenia 13; www.bsmonki.pl ). Ta forma płatności pozbawiona jest opłat,
- przelewu ze strony internetowej swego banku na przeznaczonym do tego stanowisku komputerowym znajdującym się obok BOK-u,
- w przypadku otrzymania DOO drogą e-mailową, należy odesłać potwierdzenie przelewu w e-mailu zwrotnym.
Dane do przelewu znajdują się na każdym DOO.

Wraz z wnioskowaną mapą otrzymają Państwo Licencję, która określa jakiego rodzaju dane Państwo zakupili i do jakich celów mogą ich używać. Ustawodawca wyszczególnił bowiem np. możliwość wykorzystywania danych dla celów edukacyjnych (np. jako materiał do pracy inżynierskiej), dla celów prywatnych czy też jako zakup na potrzeby firmy, z możliwością ich publikacji w sieci Internet. Rodzaj i zakres otrzymanej Licencji zależny będzie od opcji wybranych we Wniosku P.

Wyjaśnienie czym jest mapa ewidencyjna można znaleźć tutaj.
Wyjaśnienie czym jest mapa zasadnicza można znaleźć tutaj.
Mapę do celów projektowych (link) wykonuje geodeta.
Zachęcamy do zapoznania się z krótkim opisem przebiegu tych prac przedstawionym w słowniku, do którego link jest powyżej.

Opracowań tego rodzaju nie wykonuje Starostwo Powiatowe, czy urzędy gmin.
Mogą one jedynie zlecać tego typu prace firmom geodezyjnym.
W Wydziale oraz na stronie Wydziału (link) dostępna jest lista firm z branży geodezyjnej realizująca tego typu prace. Nie jest to lista zamknięta.

Starostwo prowadzi sprzedaż m.in. map zasadniczych (również opisanych w słowniku),
nie należy ich jednak mylić z mapami do celów projektowych.

Za terminy i jakość wykonania map do celów projektowych odpowiadaja wykonująca je firma geodezyjna. Jej cenę należy uzgodnić z geodetą.

Należy pamiętać, że przy wykonaniu każdej pracy geodezyjnej, w tym opracowaniu mapy do celów projektowych, geodeta zobowiązany jest do przestrzegania procedur administracyjnych na różnych etapach prac oraz uiszczenia opłat administracyjnych na rzecz Starostwa.
Działkę ewidencyjną można podzielić na dwie, lub więcej działek.
W wyniku podziału powstaną nowe działki, które otrzymają nowe numery, będą one jednak związane z wcześniejszym numerem działki, np.
dzieląc działkę nr 3 na dwie działki, otrzymamy działki o numerach 3/1 i 3/2.

Dokumentację niezbędną do podziału działki wykonuje uprawniony do tego geodeta. Tylko i wyłącznie on. (znajdź geodetę).
Nie wykonuje tego urząd (starostwo powiatowe, czy gmina). Niekiedy zdarza się jednak, że urzędy potrzebują aby dokonać podziału działki.
Wtedy jednak zlecają tego typu prace firmom geodezyjnym. Jest to zawsze kwestia umowy pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą.

Z punktu widzenia jednak Państwa, jako osób zainteresowanych podziałem swojej działki najważniejsze jest zgłoszenie się do firmy z branży geodezyjnej i uzgodnienie jakiej konkretnie działki ma dotyczyć podział i jakiego kształtu działek po podziale Państwo oczekują, czy też do jakich celów przeznaczona ma być działka po podziale. Firmy geodezyjne, jako specjaliści w tej dziedzinie pomogą Państwo z pewnością w załatwieniu wszelkich formalności związanych z procedurą podziałową.

Muszą Państwo jednak wiedzieć, że zależnie od tego jaką działkę Państwo dzielą (czy np. jest to las, czy działka zabudowana w mieście) cała procedura może trwać od kilku tygodni, do nawet kilku miesięcy. Częściowo jest to związane z ustawowymi terminami poszczególnych etapów prac, których skrócić się nie da oraz niekiedy z koniecznością przeprowadzania uzgodnień z różnymi instytucjami.

Cena podziału zależna jest jedynie od tego co uzgodnią Państwo z wykonawcą prac, czyli geodetą. Starostwo powiatowe w żaden sposób nie wpływa na ceny tego typu usług realizowanych przecież na wolnym rynku. Z pewnością cena ta uzależniona może być od tego jak trudna jest praca nad danym podziałem. Firma geodezyjna musi przy szacunku kosztów uwzględnić wiele czynników, takich jak praca zespołu terenowego, praca kameralna nad obliczeniami, sporządzeniem dokumentacji, map, zestawień, wykazów itd. czyli wszystkiego tego, co jest niezbędne aby dokumentacja geodezyjna sporządzona do podziału przeszła pozytywną weryfikację w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zależnie od procedury podziałowej, bo jest ich kilka, projekt podziału mogą ostatecznie i prawnie zatwierdzić różne urzędy.
Podział kończy powstaniem nowych działek. Nowe działki wprowadzane są do baz danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez Starostę, tak aby były ujawnione zarówno na mapie jak i na np. wypisach. Podział zawsze poprzedza decyzja i to jej uprawomocnieniu dokonuję się stosownych zmian.

 
Zaświadczenie w sprawie objęcia działki Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach jest jednym z dokumentów wymaganych podczas sprzedaży nieruchomości.

Wniosek tego typu można składać poprzez powiatowy geoportal
dostępny pod adresem monki.geoportal2.pl.
Po zalogowaniu się do portalu (tutaj) w zlewej strony, w dziale 'Pozostałe wnioski' należy wybrać przycisk 'Wnioski UPUL'.
Następnie należy:
- podać nr działki/działek, których dotyczyć ma wniosek, 
- wybrać czy wniosek mamy wydać w postaci papierowej czy cyfrowej (wersja cyfrowa do pobrania w portalu),
- dokonać opłaty 17zł również bezpośrednio w portalu (nie wymaga to dodatkowego potwierdzenia przelewu).
Tak złożony wniosek będzie realizowany zgodnie z informacjami wskazanymi we wnisoku.
W polu na dodatkowe informacje proszę o podanie  informacje o ew. wysyłce na adres inny niż adres wnioskodawcy, lub wskazania adres emaila na jaki mamy wysłać wersję cyfrową Zaświadczenia.

Nadal też wnioski można skladać tradycyjnie. Poniżej wzór wniosku, dane do przelewu oraz opis załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o wydanie Zaświadczenia (.doc, .pdf),
- Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Klauzula informacyjna RODO dotycząca zaświadczenia w sprawie UPUL dostępna tutaj.

Miejsce i sposób wniesienia opłaty skarbowej:
Opłatę skarbowa w wysokości 17,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Mońkach:
Nr rachunku 35 8085 0005 0007 2964 2000 0310
Urząd Miejski w Mońkach nie posiada kasy.
Opłaty nie należy wnosić na konto Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Miejsce złożenia Wniosku:
Wypełniony Wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć:
- osobiście, do Biura Obsługi Klienta (parter, przy głównym wejściu),
- listownie na adres Starostwa (dane m.in. na głównej stronie Wydziału),
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez platformę ePUAP -> Sprawy ogólne -> Pismo ogólne do podmiotu publicznego,
- na adres e-mail Biura Obsługi Klienta, jednak tylko pod warunkiem przesłania w załączeniu wniosków podpisanych cyfrowo.

Osoby upoważnione do złożenia Wniosku:
Wniosek może złożyć osobiście właściciel działki, której dotyczy Wniosek.
Właściciel ten może też działać przez pełnomocnika, wówczas pełnomocnik dołącza do dokumentów dodatkowo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z poświadczeniem uiszczenia opłaty skarbowej 17 zł (nr konta jak wyżej). Pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnym (rodzice, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek), zstępnym (dzieci, wnuki, prawnuki) lub rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:
Sprawy realizowane są w miarę możliwości na bieżąco, lecz nie dłuzej niż w terminie 7 dni.

Miejsce załatwienia sprawy:
Pokój nr 6 (parter) tel. 85 727 88 21

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia służy zażalenie.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2018r., poz. 2129 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zm.).
Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej jest jedną z procedur niezbędnych do przeprowadzenia, gdy staramy się o budowę budynku na terenie rolnym.

Wniosek tego typu można składać poprzez powiatowy geoportal
dostępny pod adresem monki.geoportal2.pl.
Po zalogowaniu się do portalu (tutaj) w zlewej strony, w dziale 'Pozostałe wnioski' należy wybrać przycisk 'Wnioski FOGR'.
Następnie należy:
- podać nr działki/działek, których dotyczyć ma wniosek, 
- wybrać czy wniosek dotyczy całej działki, czy tylko jej części,
- wcisnąć przycisk 'Pobierz dane' i wypełnić pozostałe pola wskazane w portalu.
Tak złożony wniosek będzie realizowany zgodnie z informacjami wskazanymi we wnisoku.
W polu na dodatkowe informacje proszę o podanie  informacje o ew. wysyłce na adres inny niż adres wnioskodawcy, lub wskazania adres emaila na jaki mamy wysłać wersję cyfrową Zaświadczenia.

Nadal też wnioski można skladać tradycyjnie. Poniżej wzór wniosku, dane do przelewu oraz opis załatwienia sprawy.
Wymagane dokumenty:
- podanie o wyłączenie grunt z produkcji rolnej (pdf),
- decyzja o warunkach zabudowy, z klauzulą ostateczności oraz załącznikiem graficznym lub wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- projekt planu zagospodarowania nieruchomości objętej Wnioskiem, z zaznaczonym w kolorze obrysem powierzchni niezbędnej do wyłączenia z produkcji rolnej oraz liczbowym zbilnasowaniem tej powierzchni z rozbiciem według klas gruntu  użytków gruntowych, podpisanym i opieczętowanym prez architekta, wykonawcę projektu,
- oświadczenie wnioskodawcy czy prowadzi gospodarstwo rolne.
Klauzula informacyjna RODO dotycząca wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej dostępna tutaj.

Miejsce i sposób wniesienia opłaty skarbowej:
Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zwolniony jest z opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia Wniosku:
Wypełniony Wniosek należy złożyć:
- osobiście, do Biura Obsługi Klienta (parter, przy głównym wejściu),
- listownie na adres Starostwa (dane m.in. na głównej stronie Wydziału),
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez platformę ePUAP -> Sprawy ogólne -> Pismo ogólne do podmiotu publicznego,
- na adres e-mail Biura Obsługi Klienta, jednak tylko pod warunkiem przesłania w załączeniu wniosków podpisanych cyfrowo.

Osoby upoważnione do złożenia Wniosku:
Wniosek może złożyć osobiście właściciel działki, której dotyczy Wniosek.
Właściciel ten może też działać przez pełnomocnika, wówczas pełnomocnik dołącza do dokumentów dodatkowo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z poświadczeniem uiszczenia opłaty skarbowej 17 zł (nr konta jak wyżej). Pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnym (rodzice, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek), zstępnym (dzieci, wnuki, prawnuki) lub rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:
Wnioski realizowane są w ciągu miesiąca.
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin może zostać przedłużony do dwuóch miesięcy.

Miejsce załatwienia sprawy:
Pokój nr 6 (parter) tel. 85 727 88 21

Tryb odwoławczy:
Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji prysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyji za pośrednictwem Starosty Monieciego.

Uwaga:
1.
Z uwagi na fakt, iż decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej wraz z operatem z inwentaryzacji powykonawczej obiektu stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, zaleca się, aby obszar przewidywany do wyłączenia z produkcji rolnej, obejmujący powierzchnię planowanej zabudowy i ciągów komunikacyjnych, odpowiadał regularnej figurze geometrycznej.
2. W przypadku planowanej budowy budynku mieszkalnego, siedliska gospodarstwa rolnego lub budowy obiektów związanych wyłącznie z produkcją rolną oraz przetwórstwem rolno-spożywczym, należy dodatkowo przedłożyć zaświadczenie z organu podatkowego o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub kopię ostatniej decyzji o ustaleniu wysokości podatku rolnego.
3. Na wniosek inwestora (Wnioskodawcy) wydawane są decyzje zezwalające na wyłączenie z produkcji rolnej użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa i IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze.
4. W przypadku inwestycji planowanych na gruntach stanowiących użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego klas IV, IVa IVb, V i VI oraz lokalizacji na gruntach rolnych, wchodzących w skład gospodarstw rolnych budynku mieszkalnego (siedliska gospodarstwa) i budynków gospodarczych, służących wyłącznie produkcji rolnej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, niezbędne jest uzyskanie przez inwestorów informacji o braku konieczności uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub pisma o wyłączeniu gruntów bez konieczności ponoszenia z tego tytułu opłat.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 03 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2017, poz 1161),
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 roku, poz.2101 z późn zm.)

 
W celu udokumentowania w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pracy w gospodarstwie rolnym rodziców należy przedłożyć Zaświadcenie wydawane przez Starostwo Powiatowe w Mońkach.
Zaświadczenie to jest wydawane po złożeniu Wniosku, z prośbą o jego wydanie.

Wzór zaświadczenia do renty/emerytury do pobrania tutaj.
Wzór zaświadczenia do stażu pracy dostępny do pobrania tutaj.

Klauzula informacyjna RODO dotycząca powyższego Zaświadczenia dostępna tutaj.

Miejsce i sposób wniesienia opłaty skarbowej:
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego istnienie gospodrstwa rolnego rodziców/teściów jest zwolniony z opłaty, zgodnie z zapisami Art 121. Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Miejsce złożenia Wniosku:
Wypełniony Wniosek należy złożyć:
- osobiście, do Biura Obsługi Klienta (parter, przy głównym wejściu),
- listownie na adres Starostwa (dane m.in. na głównej stronie Wydziału),
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez platformę ePUAP -> Sprawy ogólne -> Pismo ogólne do podmiotu publicznego,
- na adres e-mail Biura Obsługi Klienta, jednak tylko pod warunkiem przesłania w załączeniu wniosków podpisanych cyfrowo.

Osoby upoważnione do złożenia Wniosku:
Osoba ubiegająca się o emerytrę/rentę.

Termin załatwienia sprawy:
Wnioski realizowane są w ciągu miesiąca.
Zgodnie z zapisami Art 24 p2a pp2) Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków może nastąpić na wniosek.
Oznacza to, że jeśli posiadają Państwo dokumenty świadczące o tym, że informacje zawarte w ewidencji są nieaktulane, to przedkładając tego typu dokumenty w starostwie wraz z wnioskiem o zmianę danych na podstawie tychże dokumentów, wszynają Państwo procedurę, która finalnie zmieni dane nieaktualne, na te wynikające z dokumentów. Będzie to miało miejsce, rzecz jasna, tylko wtedy, gdy wszystkie dokumenty będą właściwe.
 
Na wprowadzenie stosownej zmiany mamy 30 dni od dnia otrzymania wniosku, lecz jest to (z pewnymi wyjątkami) maksymalny termin ustawowy. Dokładamy starań, aby sprawy rozpatrywać na bieżąco i bez zbędnej zwłoki.

Wzór wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów dostępny jest tutaj.
Klauzula informacyjna RODO dotycząca powyższego wniosku dostępna tutaj.

Miejsce złożenia Wniosku:
Wypełniony Wniosek należy złożyć:
- osobiście, do Biura Obsługi Klienta (parter, przy głównym wejściu),
- listownie na adres Starostwa (dane m.in. na głównej stronie Wydziału),
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez platformę ePUAP -> Sprawy ogólne -> Pismo ogólne do podmiotu publicznego,
- na adres e-mail Biura Obsługi Klienta, jednak tylko pod warunkiem przesłania w załączeniu wniosków podpisanych cyfrowo.
 
Wyłączenia gruntów z produkcji leśnej odbywa się na wniosek.
(szczegółowy opis procedury w przygotowaniu).

Wzór wniosku dostępny jest w postaci pliku pdf lub doc.
Klauzula informacyjna RODO dotycząca powyższego wniosku dostępna tutaj.


 
Możliwy jest również zakup dowolnego dokumentu, przechowywanego w zbiorach Wydziału.
Niekiedy jest potrzeba zakupu kopii aktu notarialnego, karty z geodezyjnego operatu technicznego lub innego dokumentu, którego kopia znajduje się w zbiorach archiwalnych Wydziału. Przy ich wydawaniu przestrzegane są zapisy RODO oraz niekiedy istnieje potrzeba wykazania interesu prawnego w dostępnie do danych.

Wzór wniosku o tego typu dane (Wniosek P wraz w wnioskiem P7) w postaci pliku pdf dostępny jest tutaj:
- Wniosek P,
- Wniosek P7.
Należy wypełnić oba wnioski, aby zamówi kopie dokumentów.
Klauzula informacyjna RODO dotycząca powyższego wniosku dostępna tutaj.

Wypełnione i podpisane wnioski będą zrealizowane po dostarczeniu ich do Starostwa Powiatowego w Mońkach:
- osobiście, do Biura Obsługi Klienta (parter, przy głównym wejściu),
- listownie na adres Starostwa (dane m.in. na głównej stronie Wydziału),
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez platformę ePUAP -> Sprawy ogólne -> Pismo ogólne do podmiotu publicznego,
- na adres e-mail Biura Obsługi Klienta, jednak tylko pod warunkiem przesłania w załączeniu wniosku podpisanego cyfrowo.
W BOK-u można uzyskać informację o tym, jakiego rodzaju dokumentów potrzebują Państwo w danej sytuacji oraz wypełnić właściwy wniosek wspólnie z pracownikiem Wydziału.

Wniosek należy dokładnie przeczytać i uzupełnić, wskazując we wniosku P8 jakiego rodzaju dokumentu dotyczy wniosek, podając dane wnioskodawcy (imię, nazwisku, adres) itd. Jeśli wniosek dotyczyć ma dokumentów nie wymienionych we wniosku P8, należy zaznaczyć 'Inne materiały', a poniżej w polu na Dodatkowe wyjaśnienia opisać, jakich dokumentów Państwo potrzebują.
Wniosek musi być podpisany. W przypadku wniosków papierowych wymagany jest zwykły podpis, natomiast dla wniosków cyfrowych wymagany jest podpis cyfrowy.
Na podstawie Wniosku zostanie naliczona opłata administracyjna w formie Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO). Wysokość opłaty określonej w DOO wynika ściśle z przepisów i uzależniona jest od zakresu wnioskowanych danych.

Przykładowa wysokość opłaty za wydanie:
- drukowanej karta formatu A4 to 3,17 zł (większe formaty będą droższe: A3 cena x 1.5, większe od A3 cenax2)
- kopia dokumentu w postaci elektronicznej to 7,37 zł,
W przypadku dokumentów przesyłanych na wskazany adres doliczana jest  opłata za przesyłkę, zgodna z opłatą za pszesyłkę poleconą.
Pełny cennik opłat za wypisy zawiera Załącznik nr 1 do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wydanie dokumentów nastąpi po opłaceniu DOO.
Opłatę za wydane dokumenty należy uiścić na koncie Starostwa Powiatowego w Mońkach za pośrednictwem:
- terminala płatniczego kartą w Biurze Obsługi Klienta (BOK) z odpłatnością 2,00zł,
- wpłaty w Banku Spółdzielczym w Mońkach (ul. Wyzwolenia 13; www.bsmonki.pl ). Ta forma płatności pozbawiona jest opłat,
- przelewu ze strony internetowej swego banku na przeznaczonym do tego stanowisku komputerowym znajdującym się obok BOK-u,
- w przypadku otrzymania DOO drogą e-mailową, należy odesłać potwierdzenie przelewu w e-mailu zwrotnym.
Dane do przelewu znajdują się na każdym DOO.
W celu udokumentowania historycznych zmian dotyczących danej działki ewidencyjnej (zmian jej powierzchni, lub numeru) od momentu jej nabycia, do chwili obecnej, niekiedy Notariusze wymagają dokumentu potwierdzającego tego typu zmiany, w formie oddzielnego pisma. Dokumentem tym jest zaświadczenie o zmianach danych ewidencyjnych.
Zaświadczenie to jest wydawane po złożeniu Wniosku, z prośbą o jego wydanie wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej na konto gminy Mońki.

Wzór zaświadczenia do pobrania tutaj.
Klauzula informacyjna RODO dotycząca powyższego Zaświadczenia dostępna tutaj.

Miejsce i sposób wniesienia opłaty skarbowej:
Opłatę skarbowa w wysokości 17,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Mońkach:
Nr rachunku 35 8085 0005 0007 2964 2000 0310
Urząd Miejski w Mońkach nie posiada kasy.
Opłaty nie należy wnosić na konto Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Miejsce złożenia Wniosku:
Wypełniony Wniosek należy złożyć:
- osobiście, do Biura Obsługi Klienta (parter, przy głównym wejściu),
- listownie na adres Starostwa (dane m.in. na głównej stronie Wydziału),
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez platformę ePUAP -> Sprawy ogólne -> Pismo ogólne do podmiotu publicznego,
- na adres e-mail Biura Obsługi Klienta, jednak tylko pod warunkiem przesłania w załączeniu wniosków podpisanych cyfrowo.

Osoby upoważnione do złożenia Wniosku:
Właściciel, lub współwłaściciel nieruchomości, ew. osoba upoważniona.

Termin załatwienia sprawy:
Wnioski realizowane są w ciągu 7 dni.