Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

moduł mapowy-publiczny

Umożliwia on dostęp do mapy powiatu, gdzie prezentowane są podstawowe dane, takie jak:
- granice i numery działek,
- kontury i rodzaje użytków gruntowych,
- budynki,
- elementy rzeźby terenu i sytuacji terenowej takie jak np. skarpy i rzędne terenu,
- elementy sieci uzbrojenia terenu (GESUT-Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu).
- dodatkowo prezentowane są dane udostępniane przez urzędy gmin, dotyczące ewidencji miejscowości, ulic i adresów, czy osie dróg, nazwy ulic i numery adresowe.
- zdjęcia lotnicze, aktualizowane i udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
- dane o charakterze przestrzennym od innych instytucji, takie jak: dane Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czy Banku Danych o Lasach.

Jako tło w portalu mapowym wykorzystywana jest mapa poglądowa, udostępniana w ramach projektu Open Street Map
(przeczytaj więcej o projekcie).

W tym trybie moduł umożliwia:
- przeglądanie danych: włączanie/wyłączanie warstw,
- wyszukiwanie miejsca: po numerze działki, po adresie,
- wydruk aktualnie włączonej treści,
- pomiar odległości czy powierzchni,
- przygotowanie i skopiowanie linku do danego widoku mapy w danym miejscu,
- dodanie i prezentowanie treści innych portali, poprzez usługę MWS.

Możliwe jest też sprawdzenie i wydruk kompletu informacji opisowych o działce gromadzonych w Wydziale,
z wyłączeniem danych osobowych, poprzez użycie przycisku informacji ' i ' oraz wskazanie interesującej nas działki.
Funkcja ta wyświetla tabelę zawierającą komplet danych o danej działce i znajdujących się na niej budynkach, takie jak np.:
- nr i powierzchnia działki,
- nazwa i powierzchnia użytku,
- funkcja budynku,
- rok budowy budynku itd.

Moduł mapowy w trybie publicznym dostępny jest tutaj.