Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Sprawy rzeczoznawców majątkowych

Wykaz spraw i wniosków dotyczących rzeczoznawców majątkowych, a możliwych do załatwienia w Wydziale.
Jeśli na stronie brak jest potrzebnych informacji, proszę o kontakt z kierownikiem Wydziału.

W celu uzyskania danych z Rejestru Cen Nieruchomości niezbędne jest
uzupełnienie Wniosku P - o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
wraz z wnioskiem P5 - będącego uszczegółowieniem wniosku o udostępnienie rejestru cen.

Przygotowane połączone Wnioski (P+P5) dostępne są do pobrania:
- w wersji nie edytowalnej (.pdf) do pobrania tutaj

Klauzula informacyjna RODO dotycząca powyższego wniosku dostępna tutaj.


Wypełnione i podpisane wnioski będą zrealizowane po dostarczeniu ich do Starostwa Powiatowego w Mońkach:
- osobiście, do Biura Obsługi Klienta (parter, przy głównym wejściu),
- listownie na adres Starostwa (dane m.in. na głównej stronie Wydziału),
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez platformę ePUAP -> Sprawy ogólne -> Pismo ogólne do podmiotu publicznego,
- na adres e-mail Biura Obsługi Klienta, jednak tylko pod warunkiem przesłania w załączeniu wniosku podpisanego cyfrowo.

Płatność na podstawie wystawionego Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO) za realizację Wniosku
należy uiścić na koncie Starostwa Powiatowego w Mońkach (dane w DOO) za pośrednictwem:
- terminala płatniczego, kartą w Biurze Obsługi Klienta (BOK) z odpłatnością 2,00zł,
- wpłaty w Banku Spółdzielczym w Mońkach (ul. Wyzwolenia 13; www.bsmonki.pl ). Ta forma płatności pozbawiona jest opłat,
- przelewu ze strony internetowej swego banku na przeznaczonym do tego stanowisku komputerowym znajdującym się obok BOK-u,
- w przypadku otrzymania DOO drogą e-mailową, należy odesłać potwierdzenie przelewu w e-mailu zwrotnym.

Jeśli informacja taka będzie niezbędna do zrealizowania Wniosku, proszę w polu 4 'Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy' wniosku P4 podać numer i datę Umowy/Zlecenia z Państwa zleceniodawcą.

Możliwy jest też zakup danych z rejestru cen (wybór danych, złożenie wniosku, pobranie DOO, opłata i pobranie wnioskowanych danych wraz z Licencją) poprzez moduł 'Dane RCN' portalu powiatowego.
Opis działania w/w modułu wraz z zasadami dostępu do niego opisano poniżej.
W celu uzyskania dostępu do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz innych dokumentów niezbędne jest
uzupełnienie Wniosku P - o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
wraz z wnioskiem P8 - będącego uszczegółowieniem wniosku o udostępnienie innych materiałów.

Wzór wniosku o tego typu dane (Wniosek P wraz w wnioskiem P7) w postaci pliku pdf dostępny jest tutaj:
- Wniosek P
- Wniosek P7
Klauzula informacyjna RODO dotycząca powyższego wniosku dostępna tutaj.

Wypełnione i podpisane wnioski będą zrealizowane po dostarczeniu ich do Starostwa Powiatowego w Mońkach:
- osobiście, do Biura Obsługi Klienta (parter, przy głównym wejściu),
- listownie na adres Starostwa (dane m.in. na głównej stronie Wydziału),
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez platformę ePUAP -> Sprawy ogólne -> Pismo ogólne do podmiotu publicznego,
- na adres e-mail Biura Obsługi Klienta, jednak tylko pod warunkiem przesłania w załączeniu wniosku podpisanego cyfrowo.

Płatność na podstawie wystawionego Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO) za realizację Wniosku należy uiścić na koncie Starostwa Powiatowego w Mońkach (dane w DOO) za pośrednictwem:
- terminala płatniczego, kartą w Biurze Obsługi Klienta (BOK) z odpłatnością 2,00zł,
- wpłaty w Banku Spółdzielczym w Mońkach (ul. Wyzwolenia 13; www.bsmonki.pl ). Ta forma płatności pozbawiona jest opłat,
- przelewu ze strony internetowej swego banku na przeznaczonym do tego stanowisku komputerowym znajdującym się obok BOK-u,
- w przypadku otrzymania DOO drogą e-mailową, należy odesłać potwierdzenie przelewu w e-mailu zwrotnym.

Jeśli informacja taka będzie niezbędna do zrealizowania Wniosku, proszę w polu 3 'Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy' wniosku P8 podać numer i datę Umowy/Zlecenia z Państwa zleceniodawcą.
Moduł 'Dane RCN' umożliwia analizę danych z rejestru cen nieruchomości prowadzony przez Starostę Monieckiego oraz ich zakup.
Moduł dostępny jest tutaj.
Aby móc korzystać z modułu niezbędne jest podpisanie Umowy (wzór Umowy), uzupełnienie jest i przesłanie na adres Starostwa (dane m.in. na głównej stronie Wydziału) w dwóch egzemplarzach.
Po podpisaniu Umowy przez Starostę, jeden jej egzemplarz zostanie odesłany na wskazany w Umowie adres.
Podpisanie Umowy jest bezpłatne.
Na wskazany w Umowie adres e-mailowy przesłany zostanie login i hasło.
Przyznanie loginu i hasła trwa kilka dnia, od momentu wpłynięcia Umowy do Starostwa.
Moduł umożliwia przeglądanie, zakup i pobranie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości prowadzonego przez Starostę Monieckiego.

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać po otrzymaniu loginu i hasła od administratora jest zmiany hasła na własne.

System jest intuicyjny i prosty w obsłudze dlatego też opis działania będzie skupiał się na zasadach działania, a nie szczegółowym opisie zakupu przykładowych danych ‘krok po kroku’.

Moduł umożliwia filtrowanie danych poprzez wybór: gminy, zakresu dat dla transakcji, typu i rodzaju nieruchomości.

Dane prezentowane w ten sposób będą niepełne, gdyż wartość transakcji prezentowana będzie w postaci gwiazdek (‘ **** ‘), które zmienią się w wartości liczbowe dopiero po zapłaceniu za wnioskowane dane.

Po przefiltrowaniu zawartości Rejestru system wyświetli wiele transakcji, a interesujące należy dodać do koszyka.
Gdy w koszyku znajdują się wszystkie interesujące transakcję, system na podstawie danych użytkownika i zawartości koszyka dokona właściwego uzupełnienia wniosku P i P5 i naliczenia opłaty, którą przedstawi w postaci Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO). System automatycznie prześle Wnioski P i P5 oraz DOO do systemu teleinformatycznego Starostwa. Po opłaceniu kwoty wynikającej z DOO system udostępni wnioskodawcy dane wraz z Licencją uprawniającą do korzystania z nich.

Bardzo ważnym jest więc opłacenie DOO, gdyż to umożliwi załatwienie sprawy poprzez moduł portalu.
1) Płatności można więc dokonać bezpośrednio przez portal (PayU lub PayByNet), co spowoduje automatyczne udostępnienie danych i Licencji. Zasady korzystania z płatności poprzez portal oraz ich ceny opisano na podstronie Zasad dostępu do portalu.
2) W przypadku płatności w inny sposób, należy poinformować o tym pracowników Starostwa, np. poprzez przesłanie potwierdzenia przelewu jako załącznika do e-maila. Z pewnością informacja telefoniczna o tego typu e-mailu usprawniłaby załatwienie sprawy. Dane kontaktowe do pracowników Wydziału dostępne są na stronie wydziału. W takim przypadku pracownicy Wydziału muszą ręcznie uzupełnić datę płatności w systemie i tym samym udostępnić dane i Licencję.
3) Nie informując pracownik Wydziału o płatności, należy czekać na zaksięgowanie wpłaty na koncie urzędu. Dopiero wtedy pracownicy zostaną poinformowani przez Wydział Budżetowo-Finansowy o dokonanej płatności i udostępnią dane wraz z Licencją poprzez uzupełnienie daty płatności w systemie.

Dane do przelewu znajdują się na każdym DOO.

Dane do przelewu:
Starostwo Powiatowe w Mońkach
Bank Spółdzielczy Mońki
Nr konta: 45 8085 0005 0005 0210 2000 0010
Ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
Jako tytuł przelewu:  nr Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Z zapisów Załącznika do Ustawy Prawo geodezyjne i kartogriaficzne wynika, że w przypadku udostępniania materiałów zasobu w postaci elektronicznej za pomocą usług sieciowych, cena za taką usługę pomniejszana jest o współczynnik SU równy 0,8. Dane takie są więc o 20% tańsze niż zakupione w postaci tradycyjnej.