Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Środki UE

Wykaz projektów realizowanych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 
Scalenia Gruntów gm. Jaświły
Logo
 
Tytuł operacji: Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu ,,Szpakowo i inne" 
Celem operacji: poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalania gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg na obiekcie scaleniowym "Szpakowo i inne".
 
Cel szczegółowy operacji: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowanie na rynek, a także zróżnicowanie produkcji rolnej.
 
Przewidywane wyniki operacji:
Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym: 2362,832 ha
 w tym pow. gruntów rolnych : 1992,658 ha
pow. gruntów leśnych: 300,218 ha

 
Operacja zostanie zrealizowana w województwie podlaskim, powiecie monieckim, gminie Jaświły, miejscowościach: Bagno, Rutkowskie Duże, Rutkowskie Małe, Szpakowo, Mociesze, Starowola oraz województwie podlaskim, powiecie monieckim, gminie Mońki, miejscowości Krzeczkowo.
Beneficjent: Powiat Moniecki
Przyznana pomoc: 26 524 833,04 zł
Operacja pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu ,,Szpakowo i inne”” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Inwestycje w środki trwałe Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
 
AKTUALNOŚCI

10 sierpnia 2021 roku

Zarządzeniem Starosty Monieckiego powołana została komisja pełniąca funkcje doradcze i opiniujące przy scaleniu gruntów obiektu 'Szpakowo i inne'
Zarządzenie dostępne tutaj.

08 sierpnia 2021 roku
Odbiór prac będących realizacją etapu prac wstępnych wymienionych w planowanym harmonogramie wykonania scaleń.
Odbiór dotyczył Zadania nr 2:
1) Badanie KW, sporządzenie wykazu rozbieżności,
Odbioru dokonano bez zastrzeżeń. Protokół odbioru prac.

19 lipca 2021 roku
Starosta Moniecki informuje o rozpoczęciu prac nad aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie obszarze scalenia obiektu 'Szpakowo i inne'. W związku z powyższym do właścicieli działek objętych scaleniem wystosowano pismo z wymaganymi prawnie informacjami. Pismo dostępne jest tutaj.


09 czerwca 2021 roku
Dnia 9 czerwca 2021 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Jaświłach odbyło się zabranie z uczestnikami scalenia obiektu ,,Szpakowo i inne”.

Podczas zebrania:
- odczytano Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego,
- z pośród uczestników scalenia wybrano Radę Uczestników Scalenia,
- omawiano inne kwestie poruszane przez uczestników postępowania scaleniowego, zwłaszcza kwestie drogowe.


Protokół ze spotkania dostępny jest tutaj.08 czerwca 2021 roku
Starosta Moniecki udostępnia wzór Upoważnienia do reprezentowania w procedurze scaleniowej. Jeśli więc ktoś sam nie może brać udział w spotkaniach, głosowaniach czy innych ustaleniach dotyczących scalenia obiektu 'Szpakowo i inne', może wyznaczyć do tego inną osobę.

Upoważnienie proszę przygotować w kilku egzemplarzach, aby zachować egzemplarz dla siebie, dla osoby którą się upoważnia, ale też móc przekazać egzempalrz geodecie-projektnatowi scalenia, lub Staroście Monieckiemu prowadzącemu sprawę.

Oczywiście, jeśli posiadają Państwo upoważnienia notarialne, które swym zakresem objemują tak szeroki, zakres, one również będą uznawane.
Wzór Upoważnienia w postaci pliku pdf dostępny jest tutaj.
Wzór Upoważnienia w postaci pliku doc dostępny jest tutaj.


20 maja 2021 roku
 Starosta Moniecki zwołuję zebranie ogólne uczestników scalenia gruntów obiektu „Szpakowo inne".
Zebranie odbędzie się dnia 09 czerwca 2021 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3-go Maja w Jaświłach.
 
Skan Zawiadomienia dostępny jest tutaj.

 
13 kwietnia 2021 roku
Odbiór prac będących realizacją etapu prac wstępnych wymienionych w planowanym harmonogramie wykonania scaleń.
Odbiór dotyczył Zadania nr 1:
1) Sporządzenia wykazu uczestników scalenia,
Odbioru dokonano bez zastrzeżeń. Protokół odbioru prac.


01 luty 2021 roku
Podpisanie Porozumienia nr 1/2021 pomiędzy Starostą Monieckim, a Województwem Podlaskim, gdzie Wykonwcą jest Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku. Porozumienie dotyczy realizacji prac scaleniowych na obiekcie 'Szpakowo i inne'.


29 października 2020 roku
Podpisanie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00001-6502-UM1000012/20 pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego, a Powiatem Monieckim na realizację prac scaleniowym obiektu 'Szpakowo i inne' wraz z Aneksem nr 1 do w/w Umowy.
Obiekt scaleniowy objemuje obręby: Szpakowo, Rutkowskie Duże, Rutkowskie Małe, Bagno, działki nr 279/4 i 282 w obrębie Mociesze, działki 10 i 69 w obrębie Starowola gmina Jaświły oraz działkę nr 1 w obrębie Krzeczkowo gmina Mońki, powiat moniecki, województwo podlaskie.
Prace podzielone są na dwa etapy: scaleniowy o planowanych kosztach realiacji 6 761 231,95 oraz zagospodarowania poscaleniwoego o planowanych kosztach realiacji 19 763 601,09 zł

 
Na terenie powiatu monieckiego realizowane są prace scaleniowe na obiekcie 'Brzeziny' współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiej na lata 2014-2020.
Pracami objęty jest obręb ewidencyjny Brzeziny w gminie Trzcianne.
Teren objęty pracami to niemal 1337 ha, a przyznana pomoc to 11 314 983,27 zł.
W ramach tej kwoty na prace geodezyjne przewidziano 2 709  070,34 zł a na zagospodarowanie poscaleniowe (budowę i przebudowę dróg) 8 605 912,93 zł.
Czas realizacji prac geodezyjnych upływa z końcem czerwca 2019 roku, a zagospodarowania poscaleniowego z końcem roku 2020.

Więcej o projekcie i wydarzeniach z nim związanych można przeczytać tutaj.
Na terenie powiatu monieckiego realizowane są prace scaleniowe na obiekcie 'Przytulanka i inne' współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pracami objęte są obręby ewidencyjne: Przytulanka, Ciesze i Rusaki w gminie Mońki oraz kilka działek przyległych do w/w obrębów i położonych w obrębach sąsiednich.
Teren objęty pracami to niemal 1197 ha, a przyznana pomoc to 8 889 895,53 zł.
W ramach tej kwoty na prace geodezyjne przewidziano 2 452 923,69 zł a na zagospodarowanie poscaleniowe (budowę i przebudowę dróg) 6 436 971,84 zł.
Czas realizacji prac geodezyjnych upływa z końcem czerwca 2019 roku, a zagospodarowania poscaleniowego z końcem roku 2020.

Więcej o projekcie i wydarzeniach z nim związanych można przeczytać tutaj.
Projekt Związku Powiatów Województwa Podlaskiego współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w lata 2014-2020.
Budżet projektu, w zakresie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu monieckiego, to 2 792 044,01 zł.
Planowany czas realizacji projektu w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków upływa z końcem roku 2021.

W ramach prac na terenie powiatu monieckiego przewidziane do modernizacji są:
1) w jednostce ewidencyjnej 200801_5-Goniądz-obszar wiejski obręby:
0004-Doły, 0005-Downary, 0006-Klewianka, 0009-Krzecze, 0010-Łazy, 0311-Olszowa Droga, 2100-Wólka Piaseczna, 2101-Wólka Piaseczna-łąki różnych wsi, 3112-Olszowa Droga Goniądz Las, 3331-Osowiec, 5431-Piwowary,
2) w jednostce ewidencyjnej 200805_2-Krypno obręby:
0001-Bajki Zalesie, 0002-Białobrzeskie, 0003-Dębina, 0005-Góra, 0006-Kruszyn, 0007-Krypno Kościelne, 0015-Zygmunty,
3) w jednostce ewidencyjnej 200807_2 Trzcianne obręby:
0004-Budy, 0005-Chojnowo, 0013-Nowa Wieś, 0017-Szorce, 0018-Trzcianne, 0019-Wilamówka, 0020-Wyszowate, 0022-Zubole, 0023-Zucielec, 0072-Gugny-dział łąk wsi Dobarz,  0131-Nowa Wieś-dział łąk wsi Bagno Ławki.

Więcej informacji o projekcie, Związku Powiatów Województwa Podlaskiego czy dokumentacji przetargowej można znaleźć tutaj.
Projekt Związku Powiatów Województwa Podlaskiego współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w lata 2014-2020.
W ramach tej części projektu wykonywane będą bazy:
- BDOT500 (Baza Danych Obiektów Ogólno geograficznych, np.: drzewo, chodnik)
- GESUT  (Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, np.: przyłącze wodociągowe, słupy telekomunikacyjne).

Budżet projektu w zakresie utworzenia powyższych baz na terenie powiatu monieckiego to 1 279 453,16 zł, a termin realizacji przewidziano do 01.07.2019 roku.

W ramach prac na terenie powiatu monieckiego planowane jest utworzenie:
- bazy BDOT500 na terenie miasta Goniądz,
- baz BDOT500 i GESUT w wiejskiej części gminy Goniądz (z wyłączeniem obrębu Dawidowizna),
- bazy BDOT500 w gminie Jasionówka (z wyłączeniem obrębów: Krzywa i Kujbiedy),
- bazy BDOT500 w gminie Jaświły,
- bazy BDOT500 w gminie Krypno,
- bazy BDOT500 w gminie Mońki,
- bazy BDOT500 w gminie Knyszyn,
- baz BDOT500 i GESUT w gminie Trzcianne.

W związku z tym, że obecnie większość terenu powiatu monieckiego objęta jest bazami GESUT, po zakończeniu realizacji powyższych prac cały obszar powiatu monieckiego objęty będzie bazami BDOT500 i GESUT. Możliwe więc będzie prowadzenie mapy zasadniczej w wersji elektronicznej.

Więcej informacji o projekcie, Związku Powiatów Województwa Podlaskiego czy dokumentacji przetargowej można znaleźć tutaj.
Projekt Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Powyższe prace zostały zrealizowane bez wkładu własnego środków powiatu.
Pracownicy Wydziału odpowiedzialni byli za przygotowanie materiałów wykonawcy prac, bieżący kontakt i prowadzenie z nim uzgodnień i konsultacji oraz pomoc w weryfikacji prac.

Na terenie powiatu monieckiego w ramach powyższych prac utworzono inicjalną bazę GESUT (Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu) dla:
- miasta Goniądz,
- gminy Jasionówka,
- gminy Jaświły,
- gminy Krypno
- gminy Mońki,
- gminy Knyszyn.

Efekty prac dostępne są do obejrzenia na mapie powiatu na warstwie 'Uzbrojenie'.


Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.
Projekt Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
W ramach prac na terenie powiatu monieckiego realizowane są:
a) modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych:
  1) 0017-Milewskie w gminie Jasionówka
jednostka ewidencyjna 200802_2-Jasionówka,
  2) 0002-Czechowizna, 0004-Guzy i 0005-Jaskra w gminie Knyszyn,
jednostka ewidencyjna 200804_5-Knyszyn obszar wiejski,
  3) 0004-Długołęka, 0008-Krypno Wielkie, 0009-Kulesze Chobotki, 0010-Morusy, 0011-Peńskie, 0012-Rekle, 0013-Ruda, 0014-Zastocze w gminie Krypno,
jednostka ewidencyjna 200805_2-Krypno,
b) aktualizacja części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków dla terenu całego powiatu o dane dotyczące m.in.: form ochrony przyrody, rejestru zabytków, dane z rejestru PESEL, numery Ksiąg Wieczystych.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.