Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

3.Mapa ewidencyjna i zasadnicza

Mapa ewidencyjna jak i zasadnicza wydawana jest na Wniosek zainteresowanego i może ją kupić każdy, nawet jeśli dotyczy ona obszaru którego wnioskodawca nie jest właścicielem (z wyłączeniem terenów zamkniętych).

Zależnie od zaznaczenia właściwych opcji we Wniosku, na podstawie takich samych wniosków może być wydana mapa ewidencyjna lub zasadnicza.
Wniosek na powyższe mapy składa się z 2 części:
- Wniosku P, w którym należy uzupełnić podstawowe informacje, takie jak dane wnioskodawcy, sposób odbioru dokumentów (osobisty, wysyłka), zakres wykorzystania danych (np. dla potrzeb własnych, lub dla potrzeb firmy)  czy rodzaj danych jakie chcemy kupić (tu należy zaznaczyć, jaka mapa nas interesuje),
- Wniosku P1, który stanowi uzupełnienie Wniosku P. W nim właśnie należy zaznaczyć jaki format danych nas interesuje (papierowy czy elektroniczny), w jakiej skali ma być mapa, czy ma być kolorowa itd oraz przede wszystkim obszar/działka, obręb ewidencyjny którego mapa ma dotyczyć. Możliwe jest dołączenie załącznika z zaznaczeniem wnioskowanego obszaru, zwłaszcza, gdy wykracza poza obszar kilku-kilkunastu działek.

Wniosek o wydanie mapy ewidencyjnej/zasadniczej w postaci plików pdf, dostępny jest tutaj:
Wniosek P wraz z wnioskiem P1 dostępny tutaj.
Należy wydrukować i wypełnić oba wnioski, aby otrzymać mapę.
Klauzula informacyjna RODO dotycząca wniosku o zakup map dostępna tutaj tutaj.

Wypełnione i podpisane wnioski będą zrealizowane po dostarczeniu ich do Starostwa Powiatowego w Mońkach:
- osobiście, do Biura Obsługi Klienta (parter, przy głównym wejściu),
- listownie na adres Starostwa (dane m.in. na głównej stronie Wydziału),
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez platformę ePUAP -> Sprawy ogólne -> Pismo ogólne do podmiotu publicznego,
- na adres e-mail Biura Obsługi Klienta, jednak tylko pod warunkiem przesłania w załączeniu wniosków podpisanych cyfrowo.

Wiemy, że odpowiednie wypełnienie Wniosków, zwłaszcza określenie skali i formatu kartki jest dla Państwa problematyczne, zwłaszcza, że często dopiero przy wydruku okazuje się jak duży obszar zajmuje wnioskowana mapa i jakiej wielkości kartki potrzeba do jej wydruku.
Dlatego też pracownicy Wydziału pomogą w uzupełnieniu Wniosku na miejscu, w Starostwie, ew. skontaktują się z Państwem telefonicznie, w przypadku gdyby Wnioski były niespójne lub wymagały korekty.

Wnioski należy dokładnie przeczytać, uzupełnić. Z pewnością dla określenia właściwych nazw obrębów ewidencyjnych, numerów działek, czy nawet wydruku mapy poglądowej wnioskowanego obszaru mapy, która będzie załącznikiem do Wniosku, przydatna będzie mapa powiatu dostępna pod adresem www.mapa.monki.pl.
Opis powyższej internetowej mapy powiatu dostępny jest tutaj.
Wnioski muszą być podpisane. W przypadku wniosków papierowych wymagany jest zwykły podpis, natomiast dla wniosków cyfrowych wymagany jest podpis cyfrowy.

Na podstawie Wniosku zostanie naliczona opłata administracyjna w formie Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO). Wysokość opłaty określonej w DOO wynika ściśle z przepisów i uzależniona jest od zakresu wnioskowanych danych.

Mapa kolorowa jest odrobinę droższa, lecz dużo czytelniejsza, dlatego zachęcamy do jej zakupu.
Mapa zasadnicza: w skali 1:1000, na kartce A4, czarno-biała - to koszt około 16,10zł.
Mapa ewidencyjna: w skali 1:5000, na kartce A4, czarno-biała - to koszt około 7,50zł.
W przypadku wybrania opcji wysyłki, wnioskowane mapy zostaną przesłane na wskazany adres, a w związku z tym zostanie doliczona opłata w wysokości 10,00zł (lub większa w przypadku cięższych wysyłek).

Wydanie map nastąpi po opłaceniu DOO.
Opłatę za wydane dokumenty należy uiścić na koncie Starostwa Powiatowego w Mońkach za pośrednictwem:
- terminala płatniczego kartą w Biurze Obsługi Klienta (BOK) z odpłatnością 2,00zł,
- wpłaty w Banku Spółdzielczym w Mońkach (ul. Wyzwolenia 13; www.bsmonki.pl ). Ta forma płatności pozbawiona jest opłat,
- przelewu ze strony internetowej swego banku na przeznaczonym do tego stanowisku komputerowym znajdującym się obok BOK-u,
- w przypadku otrzymania DOO drogą e-mailową, należy odesłać potwierdzenie przelewu w e-mailu zwrotnym.
Dane do przelewu znajdują się na każdym DOO.

Wraz z wnioskowaną mapą otrzymają Państwo Licencję, która określa jakiego rodzaju dane Państwo zakupili i do jakich celów mogą ich używać. Ustawodawca wyszczególnił bowiem np. możliwość wykorzystywania danych dla celów edukacyjnych (np. jako materiał do pracy inżynierskiej), dla celów prywatnych czy też jako zakup na potrzeby firmy, z możliwością ich publikacji w sieci Internet. Rodzaj i zakres otrzymanej Licencji zależny będzie od opcji wybranych we Wniosku P.

Wyjaśnienie czym jest mapa ewidencyjna można znaleźć tutaj.
Wyjaśnienie czym jest mapa zasadnicza można znaleźć tutaj.