Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

2. Wypis (w tym uproszczony) i wyrys z mapy ewidencyjnej

Zarówno wypis jak i wyrys wydawany jest na Wniosek zainteresowanego.
Wniosek o wypis/wyrys w postaci pliku pdf dostępny jest tutaj.
Klauzula informacyjna RODO dot. powyższych wniosków dostępna tutaj.
WZÓR WNIOSKU Z PODPOWIEDZIĄ WYPEŁNIENIA dostępny tutaj.

Wypełnione i podpisane wnioski będą zrealizowane po dostarczeniu ich do Starostwa Powiatowego w Mońkach:
- osobiście, do Biura Obsługi Klienta (parter, przy głównym wejściu),
- listownie na adres Starostwa (dane m.in. na głównej stronie Wydziału),
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez platformę ePUAP -> Sprawy ogólne -> Pismo ogólne do podmiotu publicznego,
- na adres e-mail Biura Obsługi Klienta, jednak tylko pod warunkiem przesłania w załączeniu wniosku podpisanego cyfrowo.
W BOK-u można uzyskać informację o tym, jakiego rodzaju dokumentów potrzebują Państwo w danej sytuacji oraz wypełnić właściwy wniosek wspólnie z pracownikiem Wydziału.

Wniosek należy dokładnie przeczytać i uzupełnić, wskazując jakiego obrębu ewidencyjnego, działki/budynku/lokalu dotyczy wniosek, podając dane wnioskodawcy (imię, nazwisku, adres) itd. Wniosek musi być podpisany. W przypadku wniosków papierowych wymagany jest zwykły podpis, natomiast dla wniosków cyfrowych wymagany jest podpis cyfrowy.
Na podstawie Wniosku zostanie naliczona opłata administracyjna w formie Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO). Wysokość opłaty określonej w DOO wynika ściśle z przepisów i uzależniona jest od zakresu wnioskowanych danych.

Przykładowa wysokość opłaty za wydanie:
- wypisu pełnego dla 1 działki to 50,00zł,
- wypisu uproszczonego dla 1 działki to 15,00zł,
- wypisy i wyrysu dla jednej działki to 150,00zł.
W przypadku wypisów przesyłanych na wskazany adres nie jest doliczana opłata za przesyłkę.
Pełny cennik opłat za wypisy zawiera Załącznik nr 1 do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wydanie dokumentów nastąpi po opłaceniu DOO.
Opłatę za wydane dokumenty należy uiścić na koncie Starostwa Powiatowego w Mońkach za pośrednictwem:
- terminala płatniczego kartą w Biurze Obsługi Klienta (BOK) z odpłatnością 2,00zł,
- wpłaty w Banku Spółdzielczym w Mońkach (ul. Wyzwolenia 13; www.bsmonki.pl ). Ta forma płatności pozbawiona jest opłat,
- przelewu ze strony internetowej swego banku na przeznaczonym do tego stanowisku komputerowym znajdującym się obok BOK-u,
- w przypadku otrzymania DOO drogą e-mailową, należy odesłać potwierdzenie przelewu w e-mailu zwrotnym.
Dane do przelewu znajdują się na każdym DOO.

Wyjaśnienie czym jest wypis/wyrys z ewidencji gruntów można uzyskać 'tutaj'.