Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Scalenie gruntów obiektu 'Szpakowo i inne'

 
Scalenia Gruntów gm. Jaświły
Logo
 
Tytuł operacji: Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu ,,Szpakowo i inne" 
Celem operacji: poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalania gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg na obiekcie scaleniowym "Szpakowo i inne".
 
Cel szczegółowy operacji: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowanie na rynek, a także zróżnicowanie produkcji rolnej.
 
Przewidywane wyniki operacji:
Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym: 2362,832 ha
 w tym pow. gruntów rolnych : 1992,658 ha
pow. gruntów leśnych: 300,218 ha

 
Operacja zostanie zrealizowana w województwie podlaskim, powiecie monieckim, gminie Jaświły, miejscowościach: Bagno, Rutkowskie Duże, Rutkowskie Małe, Szpakowo, Mociesze, Starowola oraz województwie podlaskim, powiecie monieckim, gminie Mońki, miejscowości Krzeczkowo.
Beneficjent: Powiat Moniecki
Przyznana pomoc: 26 524 833,04 zł
Operacja pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu ,,Szpakowo i inne”” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Inwestycje w środki trwałe Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
 
AKTUALNOŚCI

09 czerwca 2021 roku

Dnia 9 czerwca 2021 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Jaświłach odbyło się zabranie z uczestnikami scalenia obiektu ,,Szpakowo i inne”.

Podczas zebrania:
- odczytano Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego,
- z pośród uczestników scalenia wybrano Radę Uczestników Scalenia,
- omawiano inne kwestie poruszane przez uczestników postępowania scaleniowego, zwłaszcza kwestie drogowe.


Protokół ze spotkania dostępny jest tutaj.08 czerwca 2021 roku
Starosta Moniecki udostępnia wzór Upoważnienia do reprezentowania w procedurze scaleniowej. Jeśli więc ktoś sam nie może brać udział w spotkaniach, głosowaniach czy innych ustaleniach dotyczących scalenia obiektu 'Szpakowo i inne', może wyznaczyć do tego inną osobę.

Upoważnienie proszę przygotować w kilku egzemplarzach, aby zachować egzemplarz dla siebie, dla osoby którą się upoważnia, ale też móc przekazać egzempalrz geodecie-projektnatowi scalenia, lub Staroście Monieckiemu prowadzącemu sprawę.

Oczywiście, jeśli posiadają Państwo upoważnienia notarialne, które swym zakresem objemują tak szeroki, zakres, one również będą uznawane.
Wzór Upoważnienia w postaci pliku pdf dostępny jest tutaj.
Wzór Upoważnienia w postaci pliku doc dostępny jest tutaj.


20 maja 2021 roku
 Starosta Moniecki zwołuję zebranie ogólne uczestników scalenia gruntów obiektu „Szpakowo inne".
Zebranie odbędzie się dnia 09 czerwca 2021 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3-go Maja w Jaświłach.
 
Skan Zawiadomienia dostępny jest tutaj.

 
13 kwietnia 2021 roku
Odbiór prac będących realizacją etapu prac wstępnych wymienionych w planowanym harmonogramie wykonania scaleń.
Odbiór dotyczył Zadania nr 1:
1) Sporządzenia wykazu uczestników scalenia,
Odbioru dokonano bez zastrzeżeń. Protokół odbioru prac.


01 luty 2021 roku
Podpisanie Porozumienia nr 1/2021 pomiędzy Starostą Monieckim, a Województwem Podlaskim, gdzie Wykonwcą jest Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku. Porozumienie dotyczy realizacji prac scaleniowych na obiekcie 'Szpakowo i inne'.


29 października 2020 roku
Podpisanie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00001-6502-UM1000012/20 pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego, a Powiatem Monieckim na realizację prac scaleniowym obiektu 'Szpakowo i inne' wraz z Aneksem nr 1 do w/w Umowy.
Obiekt scaleniowy objemuje obręby: Szpakowo, Rutkowskie Duże, Rutkowskie Małe, Bagno, działki nr 279/4 i 282 w obrębie Mociesze, działki 10 i 69 w obrębie Starowola gmina Jaświły oraz działkę nr 1 w obrębie Krzeczkowo gmina Mońki, powiat moniecki, województwo podlaskie.
Prace podzielone są na dwa etapy: scaleniowy o planowanych kosztach realiacji 6 761 231,95 oraz zagospodarowania poscaleniwoego o planowanych kosztach realiacji 19 763 601,09 zł