Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Weryfikacja dokumentów cyfrowych

Wysokość należnej opłaty za zakupione w Wydziale materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) lub wypisy/wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków
jak też sposób jej wyliczenia utrwalony jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty
(DOO).
Uprawnienia podmiotu kupującego kopię materiałów z PZGiK, a dotyczące możliwości ich późniejszego wykorzystywania określa Licencja.

Oba te dokumenty wystawiane są w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego wykorzystywanego w Starostwie w sposób umożliwiający ich wydruk.
W związku z tym, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie wymagają podpisu ani pieczęci.

DOO i Licencja przekazywane wnioskodawcy w Biurze Obsługi Klienta wraz z zamówionymi dokumentami
stanowią wydruk powyższych dokumentów z systemu teleinformatycznego.


Możliwe jest zweryfikowanie autentyczności tego typu dokumentów cyfrowych.
W tym celu należy wpisać na specjalnie do tego przygotowanej stronie internetowej (przycisk do niej poniżej)
ciągu 24 znaków znajdujących się na końcu każdego DOO i/lub Licencji i wcisnąć przycisk 'Weryfikuj'.
Spowoduje to wyświetlenie w przeglądarce danego dokumentu z systemu teleinformatycznego Starostwa i tym samym da możliwość sprawdzenia jego autentyczności.

Tego typu weryfikację można przeprowadzić dla każdego DOO i Licencji wydawanej w Wydziale.
Weryfikuj dokument