Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Udział w Naradzie Koordynacyjnej przez Internet

Od stycznia 2020 roku pojawiła się możliwość przeprowadzenia narady koordynacyjnej za pośrednictwem Modułu dostępnego w trybie chronionym ‘Internetowe narady koordynacyjne-ZUD’ portalu powiatowego dostępnego na stronie:
https://monki.geoportal2.pl/.
Jest to bardzo intuicyjne narzędzie, które działa z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
Wprowadziliśmy je licząc na usprawnienie pracy zarówno Państwa jak i naszej.

Za jego pośrednictwem możliwe jest:
- przeglądanie wniosków złożonych do Starostwa Powiatowego w Mońkach dotyczących narady koordynacyjnej,
- odniesienie się do w/w wniosków w postaci tekstu, pliku lub wyboru opcji systemu.

Korzystanie z narzędzie jest bezpłatne, nie wymaga podpisywania Umowy, ani osobistej obecności w Starostwie.

Niezbędne jest jedynie wypełnienie i przesłanie do Starostwa Powiatowego w Mońkach wniosku z prośbą o nadanie dostępu dla instytucji/organu oraz reprezentujących ją osób, które będą brały udział w weryfikacji dokumentacji przedłożonej na naradzie koordynacyjnej.
Dane do logowania się przesłae zostaną na wskazany we wniosku adres e-mailowy.
Wzór wniosku dostępnego tutaj.

Brak ustosunkowania się do danego wniosku w wyznaczonym w kalendarzu narad koordynacyjnych terminie, oznaczony będzie na protokole z danej narady koordynacyjnej, jako brak uzgodnienia (nie oznacza to uzgodnienia negatywnego, lecz brak udziału w naradzie).
 
Do wszystkich wniosków podlegających naradzie (zarówno złożonych w postaci cyfrowej jak i tradycyjnej) udostępnione będą pliki przedłożone przez Wnioskodawców.
Będzie możliwość ich pobrania i zapoznania się z nimi.

Kalendarz narad koordynacyjnych na dany rok dostępny jest tutaj.
Obowiązuje on zarówno dla wniosków złożonych w postaci cyfrowej jak i tradycyjnej.
System każdorazowo będzie przesyłał na wskazany we wniosku o nadanie dostępu do systemu adres e-mailowy infomrację o danej Naradzie Koordynacyjnej oraz datach i godzinac dostępu do plików.

W celu usystematyzowania narad koordynacyjnych wprowadzono poniższy cykliczny schemat ich organizowania:
- dla wniosków złożonych w pierwszym tygodniu,
- prowadzone będą uzgodnienia z gestorami sieci, gminami i innymi instytucjami w drugim tygodniu,
- w poniedziałek trzeciego tygodnia (lub pierwszego dnia pracującego po tym poniedziałku) będą przygotowywane protokoły z danej narady koordynacyjnej, na podstawie odpowiedzi udzielonych za pośrednictwem portalu przez gestorów sieci, gminy i inne instytucje. Dostępne będą przez moduł portalu (podpisane cyfrowo), lub w wersji drukowanej podpisane przez upoważnionego pracownika Starostwa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Dzięki temu od poniedziałku do piątku drugiego tygodnia, będą mieli Państwo możliwość zapoznania się z wnioskami złożonymi do Starostwa w pierwszym tygodniu.