Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Składanie Wniosków na Naradę Koordynacyjną przez Internet

Od stycznia 2020 roku pojawiła się możliwość przeprowadzenia narady koordynacyjnej za pośrednictwem Modułu 'Wnioski na naradę koordynacyjną' powiatowego geoportalu dostępnego na stronie:
https://monki.geoportal2.pl/.
Jest to bardzo intuicyjne narzędzie, które działa z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
Wprowadziliśmy je licząc na usprawnienie pracy zarówno Państwa jak i naszej.

Za jego pośrednictwem możliwe jest:
- złożenie wniosku wraz z załącznikami bezpośrednio do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mońkach,
- automatyczne uzupełnienie numerów działek (zgodne ze stanem ewidencji gruntów Starostwa) zgodnie z zakresem obszarowym wskazanym podczas złożenia wniosku,
- automatyczne wygenerowanie Dokumentu Obliczenia Opłaty (dalej DOO) na podstawie danych z konta wnioskodawcy i opcji wybranych podczas składania wniosku,  
- możliwość płatności za tak utworzony DOO, co automatycznie zostanie uwidocznione w systemie Starostwa do prowadzenia Narad Koordynacyjnych, bez konieczności dodatkowego przesyłania potwierdzenia przelewu,
- możliwość pobrania protokołu z Narady Koordynacyjnej po jej zakończeniu, podpisanego cyfrowo.

Wszystko to udostępnione jest nieodpłatnie, nie wymaga wizyty w urzędzie czy podpisywania Umowy.
Niezbędne jest jedynie utworzenie konta na portalu (tutaj). System na wskazany podczas zakładania konta adres e-mailowy wyślę wiadomość z linkiem potwierdzającym założenie konta.

Aby wniosek był kompletny niezbędne jest przygotowanie wszelkich niezbędnych do wniosku dokumentów w postaci plików, z czego preferowane są pliki w formacie PDF. Prosimy o ich jednoznaczne nazwanie i dołączanie do wniosku podczas jego uzupełniania. Będą one przesyłane do gestorów sieci, gmin i innych instytucji, które na ich podstawie przedstawią swoją opinię.

Jednym z plików przesyłanych wraz z wnioskiem musi być plik dxf zawierając:
- jedynie elementy podlegające uzgodnieniu (oś przewodów, obiekty punktowe słupów. Nic ponad to!),
- plik musi być w układzie przestrzennym 2000 i musi być właściwie zorientowany przestrzennie.
Brak, lub źle przygotowane pliki spowodują nie przedłożenie wniosku na naradę koordynacyjną.


W przypadku dołączania do wniosku pełnomocnictw, niezbędne jest dokonanie opłaty skarbowej i przesłanie za pośrednictwem portalu potwierdzenia dokonania opłaty!
Miejsce i sposób wniesienia opłaty skarbowej:
Opłatę skarbowa w wysokości 17,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Mońkach:
Nr rachunku 35 8085 0005 0007 2964 2000 0310
Urząd Miejski w Mońkach nie posiada kasy.
Opłaty nie należy wnosić na konto Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Złożenie wniosku przez portal, wymaga zalogowania się do portalu i krok po kroku uzupełnić niezbędne pola w module.

Kalendarz narad koordynacyjnych na dany rok dostępny jest tutaj.
Obowiązuje on zarówno dla wniosków złożonych w postaci cyfrowej jak i tradycyjnej.

W celu usystematyzowania narad koordynacyjnych wprowadzono poniższy cykliczny schemat ich organizowania:
- dla wniosków złożonych w pierwszym tygodniu,
- prowadzone będą uzgodnienia z gestorami sieci, gminami i innymi instytucjami w drugim tygodniu,
- w poniedziałek trzeciego tygodnia (lub pierwszego dnia pracującego po tym poniedziałku) będą przygotowywane protokoły z danej narady koordynacyjnej, na podstawie odpowiedzi udzielonych za pośrednictwem portalu przez gestorów sieci, gminy i inne instytucje. Dostępne będą przez moduł portalu (podpisane cyfrowo), lub w wersji drukowanej podpisane przez upoważnionego pracownika Starostwa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach.


Dzięki temu w przypadku złożenia wniosku w poniedziałek pierwszego tygodnia, w maksymalnym ustawowym okresie 14 dni będzie on podlegał naradzie koordynacyjnej w poniedziałek trzeciego tygodnia.
 
Nadal istnieje możliwość składani wniosków w sposób tradycyjny na dotychczasowych zasadach.