Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Aktualności

Na podstronie przeznaczonej dla Geodetów, w punkcie 14. umieszczono zaktualizowany wykaz obrębów ewidencyjnych z terenu powiatu monieckiego, z podziałem na jednostki ewidencyjne.
Dodano bardziej czytelne oznaczenia sposóbu założenia części opisowej i graficznej operatu ewidncyjnego.
Na podstronie dot. narad koordynaycyjnych dodano kalendarz narad na rok 2024.
Informujemy, że prace serwisowe na w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zostały zakończone. W związku z tym przyjmujemy i realizujemy wszystkie wcześniej prowadzone wnioski.
Przekonwertowaliśmy bazy BDOT500 i GESUT.,Geodeci przekazujący pliki do zasile baz, muszą przygotować je zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 
Na tej stronie dostępny jest już kalendarz narad koordynacyjnych na rok 2023.

Nie zmieniamy zasady, zgodnie z którą narady odbywają się co tydzień, a w pierwszym pracującym dniu tygodnia przygotowywane są protkoły z narad z tygodnia poprzedniego.
W przypadku pytań prosimy o kontakt.
Informuję, że w pełni przywrócono pracę Wydziału.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Ze względu na zalanie części pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartogriafii, Katastru i Gospdoarki Nieruchomościami, jego praca jest w tej chwili nie możliwa, lub utrudniona. Pracujemy nad tym, aby jak najszybciej móc rozpocząć normlaną pracę. Przepraszamy jednak za opóźnienia w przygotowaniu odpowiedzi, czy weryfikacji operatów.
Będziemy informować, gdy sytuacja zostanie opanowana.
Mamy nadzieję, że geoportal zostanie uruchomiony już jutro.

Paweł Żak
p.o. Kierownika Wydziału
 
W związku z protokolarnym odbiorem prac polegających na przeliczeniu obiektów baz danych BDSOG, BDOT500 i GESUT do aktualnie obowiązującego układu wysokości PL-EVRF2007-NH
informuję, że tylko opracowania sytuacyjno-wysokościowe opracowane w tym układzie wysokościowym
przejdą pozytywną weryfikację w PODGiK w Mońkach.

Proszę więc korzystać ze zaktualizowanej bazy reperów.
Pracujemy też nad zaktualizowaniem rzędnych punktów osnowy poziomej, dla punktów które rzędne te mają, lecz tylko na rastrze i w układzie K-86.
Planowany termin zakończenia tych prac do I kwartał 2021 roku. O zakończeniu tych prac poinformujemy.
 
W najbliższy piątek, 13.11.2020 roku wstrzymujemy na około tydzień przyjmowanie operatów sytuacyjno-wysokościowych.
Związane jest to z przekazaniem do aktualizacji baz BDOT500, GESUT i BDSOG firmie, która w ramach Umowy ze Starostą Monieckim przelicza obiekty w/w baz danych do układu Amsterdam.

Planowane zakończenie odbiorów i zasilenie baz to piątek 20.11.2020 roku.

Od momentu aktualizacji w/w baz danych niezbędne jest przekazywanie operatów geodezyjnych w aktualnie obowiązującym układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.
 
 

Szanowni Państwo,

nowelizacja prawa geodezyjnego dała możliwość wydawania przez wykonawcę oświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Oświadczenie to jest równoważne z klauzulą urzędową. Takie oświadczenie znacząco upraszcza i przyspiesza proces oddawania zamówionych materiałów zleceniodawcy. Jest to jednak nowa forma potwierdzania należytego wykonania pracy i z tego powodu czasami wzbudza nieufność wśród zleceniodawców. Aby upowszechnić tę formę informowania o rzetelnym wykonaniu pracy geodezyjnej firma GEOBID przygotowała specjalną usługę weryfikującą status zgłoszenia na podstawie jego numeru.
Usługa jest dostępna pod adresem:

weryfikacja.geoportal2.pl
Weryfikacja dotyczy tylko prac zgłoszonych po 30 lipca 2020 roku!

Po wyborze województwa i powiatu należy wpisać pełny numer zgłoszenia. Wynikiem działania usługi jest informacja o statusie zgłoszenia.
Nr zgłoszenia pracy jest na każdej mapie do celów projektowych.
Proszę też pytać o ten numer geodetów.

 
Miło nam poinformować, że geodeci będą mogli rezerwować id działki i budynkuniezbędne do wykonywania pracy geodezyjnej (prawnych oraz map do celów projektowych) samodzielnie, poprzez portal.
Pozwoli to wykonywać geodetom kolejną czynność bez konieczności przychodzenia do urzędu i poza godzinami pracy urzędu.
Zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy prawo geodezyjne i kartogrificzne naszym obowiązkiem jest udostępnianie pewnego zakresu danych (m.in. geometrycznych) o działkach i budynkach.

W zwiąkzu z tym uruchomiliśmy usługę WFS dostęną pod adresem
http://monki.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php

W przeciewieństwie do usługi WMS, która udostępnia jedynie obraz działek i budynków, w przypadku WFS-a pobierane są dane przestrzenne, co umożliwia ich dalszą analizę, filtrowania, edycji etc. Oczywiści bez zmiany danych pierwotnych, znajdujących się w tut. Starostwie.

 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mońkach wrócił do normalnej pracy.
Realizujemy zgłoszenia prac zgodnie z aktualnymi zapisami Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z racji opóźnień w obiegu dokumentów w Starostwie, spowodowanych prawie tygodniowym wyłączeniem urzędu ze względu na kwarantannę,
prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Dokumenty złożone w urzędzie mogą trafić do PODGiK z nawet tygodniowym opóźnieniem.
Mamy jednak nadzieję, że od najbliższego poniedziałku (17.08.2020 roku) sytuacja pod tym względem zostanie opanowana i wróci do normy.

Prosimy jednak Wykonawców, aby możliwie dużo spraw załatwiali zdalnie, z wykorzystaniem portalu.
Zwłaszcza poprzez składanie operatów w postaci cyfrowej!

 
04.08.2020 zainstalowana i skonfigurowana zostanie najnowsza wersja systemu teleinformatyczengo do zarządzania PZGiK w Starostwie Powiatowym w Mońkach.
Umożliwi to zgłaszanie i naliczanie opłat na nowych zasadach, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Niestety, ze względu na zeszłotygodniowe zamieszanie spowodowane kwarantanną większości pracowników tut. Starostwa
operaty złożone na dziennik w ubiegłym tygodniu pojawią się z około tygodniowym opóźnieniem w PODGiK.
Dopiero wtedy rozpocznie się ich weryfikacja.

Dokładamy wszelkich starań, aby minimalizować niedogodności spowodowane zaistniałą sytuacją.
W związku z wejściem w życie od dnia 31 lipca 2020 nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i związanymi z tym zmianami w m.in. naliczaniu opłat związanych ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych,
a także z wyjątkową sytuacją w Starostwie Powiatowym w Mońkach i kwarantanną wszystkich pracowników PODGiK w Mońkach
prosimy o nie zgłaszanie prac geodezyjnych po wejściu w życie zmian w PGiK.
Nie jesteśmy w stanie zainstalować aktualizacji oprogramowania i wdrożyć wymaganych przepisami zmian. Ewentualne zgłoszenia automatycznie będą naliczanie po ‘po staremu’, bez naszego wpływu.
Nie chcemy natomiast wyłączać portalu całkowicie, aby nie odłączać Państwo o danych.

Aktualizację zainstalujemy tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Płyta instalacyjna czeka, nie ma niestety nikogo, kto by to zrobił.
Prosimy o wyrozumiałość.

Paweł Żak
p.o. Kierownika Wydziału
 
Od 30 lipca 2020 roku (czwartek) będzie prowadzona jedynie sprzedaż wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

Nadal istnieje możliwość zakupu materiałów geodezyjnych (m.in. map zasadniczych i ewidencyjnych) przez Internet.
Nadal też nie pracuje PODGiK.
Starostwo Powiatowe w Mońkach, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
będzie pracował od dnia 30 lipca 2020 roku, lecz w bardzo ograniczonym zakresie (2 z 13 etatów),
gdyż zdecydowana większość pracowników Wydziału jest na kwarantannie.

Na ten moment nic nie wskazuje na to, że do końca tego tygodnia uruchomiony zostanie PODGiK czy ewidencja gruntów, lub sprzedaż materiałów geodezyjnych (map i wypisów).
Miejmy nadzieje, że wyniki badań pracowników Wydziału będą negatywne i w przyszłym tygodniu sytuacja zacznie wracać do normy.
Będę informował, gdy tylko będę coś wiedział.

Paweł Żak
p.o. Kierownika Wydziału
 
 
U pracownika Starostwa Powiatowego w Mońkach wykryto koronawirusa.
W związku z tym pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
są (lub będą) na kwarantannie, lub te czekają na wymazy i wyniki robione aby upewnić się że wirusa nie mają, mimo tego, że nie miały kontaktu z zakażonym.

W związku z tym proszę spodziewać się tego, że do końca tego tygodnia, tj. do 31.07.2020 roku budynek Starostwa Powiatowego na ul.Słowackiego, w tym PODGiK będą zamknięte.
Jeśli wszystko będzie dobrze, w przyszłym tygodniu powinniśmy wracać do pracy,
co jednak zależne jest od wyników badań.

Proszę śledzić stronę internetową Starostwa, profil facebook-owy urzędu oraz stronę wydziału,
gdzie będę publikował informacje dotyczące ściśle pracy Wydziału.
Na szczęście mamy portal i przynajmniej część spraw można załatwiać mimo nieobecności pracowników.
Namawiam też przy tej okazji do składania operatów w postaci PDF-ów i przesyłanie ich przez portal!
U nas nie ma z tym problemu, a sprawy ‘wirusowe’ mogą się różnie potoczyć i taka forma może być bardzo wskazana.

Paweł Żak
p.o. Kierownika Wydziału
We wtorek (28.01.2020 roku) pozytywną weryfikację przeszły bazy BDOT500 dla miasta Goniądz oraz bazy BDOT500 i GESUT założone w wiejskiej części gminy Goniądz.
Prace realizowane były w ramach projektu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
Bazy dostępne są już w portalu.
 
W związku z tego typu zapotrzebowaniem, przygotowano upoważnienia dla właścicieli działek, którzy ubiegają się o objęcie ich działek postępowaniem scaleniowym, a którzy z różnych względów nie mają możliwości osobistego udziału w postępowaniu scaleniowym prowadzonym w danej wsi.

Przygotowano dwa rodzaju upoważnienia:
1) do złożenia wniosku o objęcie postępowaniem scaleniowym (do pobrania tutaj), które jednak na dalszych etapach prac i podczas różnego rodzaju głosowań nie będzie wystarczające i niezbędny będzie osobisty udział właściciela lub kolejne upoważnienie;
2) do reprezentowania właściciela działki w całej procedurze scaleniowej (do pobrania tutaj).

Wystarczającym będzie wypełnienie i przedłożenie jednego ze wzorów upoważnienia (tylko do złożenia wniosku, lub pełnego).

Sugeruje się, aby każde tego typu upoważnienie przygotować w dwu egzemplarzach, tak aby jeden został w aktach sprawy w Starostwie, a drugi został zwrócony właścicielowi/współwłaścicielowi działki, będąc dla niego potwierdzeniem upoważnienia innej osoby do reprezentowania go przy procedurze scaleniowej.

Upoważnienia tego typu można przekazać przez osobę upoważnioną, lub przesłać bezpośrednio na adres urzędu, tj.:
Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
Wraz z upoważnieniem można dołączyć pismo z informacją na jaki adres ma być zwrócony 2-gi egzemplarz upoważnienia.
 
W związku z realizacją projektu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego realizowane są prace polegające m.in. na założeniu bazy BDOT500 na gminę Mońki (miasto+część wiejską).
Aktualnie prace weszły w ostatnią fazę realizacji i wykonawca prac przystępuje do synchronizacji bazy PODGiK z tworzoną przez siebie bazą.
 
Dlatego też wstrzymane zostaje od 09.01.2019 roku (czwartek) wprowadzanie zmian do bazy BDOT500 dla tej gminy.
Blokada baz potrwa min. miesiąc i zależna jest od tego, ile czasu będą trwały prace synchronizacyjne oraz jak będą przebiegały odbiory.
Zakończono procedurę modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z aktualizacją operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla obrębów Kramkówka Duża i Kramkówka Mała w gminie Goniądz.

Dnia 30.12.2019 roku zasilono aktualnymi danymi część opisową (ewopis) oraz kartograficzną (ewmapa) operatu ewidencyjnego.

Z początkiem roku 2020 zawiadomienie o powyższej zmianie zostanie przesłane do urzędu gminy w Goniądzu oraz przygotowane zostaną dokumenty do aktualizacji zapisów w KW.
 
W związku z realizacją projektu Związku Powiatów Województwa Podalskiego i tworzeniem w związku z tym baz BDOT500 dla gminy Goniądz oraz bazy GESUT dla wiejskiej części tej gminy od dnia 11.12 2019 roku (wtorek) wstrzymane zostało wprwoadzanie zmian w powyższych bazach.
Blokada baz potrwa kilka tygodni, do czasu protokolarnego odbioru prac zwiazanego z ich założeniem.

Będziemy infomrować o dalszych wydarzeniach w tym zakresie.

 
W poniedziałek (18.11.2019 roku) pozytywną weryfikację przeszły bazy BDOT500 i GESUT założone w gminie Trzcianne.
Prace realizowane były w ramach projektu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
Bazy dostępne są już w portalu.
 
Informujemy, że pozytywnie zakończyły się prace zlecone przez Starostę Monieckiego
polegające na imporcie do bazy systemu Ośrodek skanów operatów z lat 2016-2018 (do operatu P.2008.2018.879).

W miarę posiadanych środków będziemy starali się sukcesywnie skanować operaty z roku obiegłego i zasilać nimi system do prowadzenia PZGiK.
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami  (z 01.20.2019 roku) w chwili obecnej zablokowane są bazy BDOT500 i GESUT dla gminy Trzcianne oraz baza BDOT500 dla gminy Jaświły.
Skutkuje to zatrzymaniem wprowadzania treści operatów przyjętych do PZGiK na okres około 2 tyg. dla powyższych baz w wymiennych wyżej gminach.

Wynika to z realizacji prac nad założeniem w/w baz, w związku z realizacją projektu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować.

 
Informujemy, że od dnia 05.11.2019 roku zablokowane będzie wprowadzanie zmian w części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów Kramkówka Duża i Kramkówka Mała w gminie Goniądz.
Prace te są związane z końcowym etapem modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w/w obrębów.
Blokada baz potrwa prawdopodobnie do połowy grudnia, tj. zakończenia wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego.

Będziemy informować o dalszym postępie prac.
Trwa wdrożenie kolejnego modułu w portalu powiatowym, który umożliwi przeprowadzenie całej procedury Narady Koordynacyjnej za pośrednictwem internetu.
Przyśpieszy to załatwienie sprawy i wyeliminuje konieczność przyjeżdżania do urzędu przez projektantów sieci uzbrojenia terenu oraz przedstawicieli instytucji które biorą udział w Naradach Koordynacyjnych.

Planowane zakończenie prac wdrożeniowych przewidziane jest na koniec roku 2019
Informujemy, że od dnia dzisiejszego do dnia 20 października 2019 roku odblokowane będą bazy BDOT500 na gminę Jaświły oraz baza BDOT500 i GESUT na gminę Trzcianne.
Po tym terminie baza zostanie ponownie zablokowana na około miesiąc.

O ewentualnych zmianach będziemy informować.
W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) zaktualizowano wszystkie wzory wniosków dostępne na stronie Wydziału.

Dodatkowo przypominamy, że Informacja o przetwarzaniu danych w postępowaniu administracyjnym, zamieszczona jest na stronie BIP urędu, stronie internetowej Starostwa Powatowego w Mońkach (tutaj) oraz na tablicy ogłoszeń.
Zakończono prace na serwerze.
Wszystkie systemy działają sprawnie.
Geoportal odzyskał pełną funkcjonalność.

Za utrudnienia przepraszamy.
 
W związku z nieprzewidzianymi trudnościami w pracy serwera, prowadzone są prace naprawcze bezpośrednio na serwerze.
Do czasu ich zakończenia możliwe są problemy w pracy m.in. portalu.

Będziemy informować o zakończeniu brak i przywróceniu pełnej funkcjonalności serwera.
Informujemy, że baza BDOT500 dla gminy Krypno, zarówno części wiejskiej jak i miejskiej pozytywnie przeszła weryfikację w PODGiK i została przyjęta do PZGiK.
Tym samym niekatualna jest informacja z dnia 26.06.2019 roku.
Informujemy, że baza BDOT500 dla gminy Knyszyn, zarówno części wiejskiej jak i miejskiej pozytywnie przeszła weryfikację w PODGiK i została przyjęta do PZGiK.
Tym samym niekatualna jest informacja z dnia 11.07.2019 roku.

 
Od 31.07.2019 roku proszę o wybieranie podczas zgłaszania prac w miejsce pozycji z cennika
09.3.1
pozycji
11.13 (wypis uproszczony) dla działek
11.12 (wypis z kartoteki budynków/lokali). dla budynków i lokali.

 
Awaria usunięta, poniższy wpis jest więc nie aktualny.
------------------------------------------------
Dzień dobry

dziś, tj. 26.07.2019 roku mamy awarię serwera, która potrwa prawdopodobnie do późnych godzin popołudniowych.
W związku z tym nie działają systemy wykorzystywane w Wydziale, w tym portal.

Za utrudnienia przepraszamy.
 
Od dnia 11 lipca 2019 roku (czwartek) na okres około 2 tygodni zablokowana będzie baza BDOT500 prowadzona dla części wiejskiej gminy Knyszyn.

O ewentualnych zmianach będziemy informować.
Zaktualizowano plik z wytycznymi PODGiK w Mońkach dot. tworzenia obiektów bazy BDOT500.
Dostępny jest w zakładce 'Sprawy geodetów',  w podpunkcie 1' Wytyczne PODGIK przy tworzeniu obiektów baz danych' w opisie
'Zasady tworzenia bazy BDOT500 zalecane przez PODGiK w Mońkach-v2-2019.07.05'
http://geodezja.monki.pl/1-wytyczne-podgik-przy-tworzeniu-obiektow-baz-dany

Na poniższej stronie są też informacje o zakresie zmian w stosunku do pliku poprzedniego.
 
Od jutra (27.06.2019 roku) na okres około 2 tyg. (tj. do 10.07.2019 roku) zablokowana zostanie baza BDOT500 gminy Krypno.
Jest to związane z realizacją prac zleconych przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego.

O wszelkich zmianach będziemy informować.
Starostwo Powiatowe w Mońkach informuje, że od dnia 25.06.2019 roku prze okres około 2 tyg (czyli do 09.07.2019 roku)  zablokowana będzie baza BDOT500 miasta Knysyzn. Nie będą więc wporwadzana treść nowych operatów do w/w bazy.

O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.
Dnia 07 czerwca 2019 roku (piątek) Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego odebrała protokolarnie bazę BDOT500 dla 16 obrębów ewidencyjnych w gminie Jasionówka.
Tym samym cały obszar gminy pokryty jest bazą BDOT500.

O zatrzymaniu baz dla kolejnych gmin (jednostek) będziemy informować na bieżąco.
W związku z weryfikacją opracowania polegającą na założeniu bazy BDOT500 dla gminy Jasionówka do odwołania wstrzymane jest zasilenie w/w bazy danych dla wskazanej gminy.
Przewidywany termin zatrzymania powyższej aktualizacji to co najmniej 2 tyg (do 17 czerwca).
Będziemy informować o odbiorach i aktualizacji powyższej bazy.

Przypominam też, że zgodnie z umowami ZPWP-Wykonawcy do 1 lipca ma być wykonana praca polegająca na założeniu bazy BDOT500 (i GESUT jeśli jej nie ma) dla pozostałych gmin powiatu.
Zważywszy na okres weryfikacji powyższych prac i ewentualne kolejne iteracje w odbiorach prac, proszę liczyć się z tym, że prace te mogą potrwać kilka tygodni dłużej niż wynika to z terminów ich realizacji. Każdorazowo będzie to wiązało się ze wstrzymywaniem aktualizacji poszczególnych baz.
Będziemy o tym każdorazowo infomrować.
 
 
Starosta Moniecki zawiadamia, że 29 października 2018 roku  o godzinie 9:00 w świetlicy wiejskiej wsi Przytulanka
obędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obiektu Przytulanka i inne.
Związane ono będzie z przeprowadzeniem czynności okazania na gruncie projektu scalenia gruntów wsi:
Przytulanka, Ciesze, Rusaki i wybranych działek we wsiach Sikory i Waśki.
Okazanie kontynuowane będzie w dniach 29, 30 i 31 października 2018 roku.
Szczegółowy opis zagadnień poruszanych podczas spotkania oraz omówienie dalszych czynności
po w/w okazaniu granic, opisano w Obwieszczeniu Starosty Monieckiego
nr GG.6622.5.20.2017 z dnia 25 września 2018 roku do pobrania TUTAJ.
 
Starosta Moniecki zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące scalenia i wymiany gruntów na terenie wsi Sobieski, Rybaki i Żodzie w gminie Mońki.

Celem spotkania jest poinformowanie mieszkańców w/w wsi o możliwości ubiegania się przez Starostę Monieckiego o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na prace scaleniowe (geodezyjne) i zagospodarowanie poscaleniowe (głównie budowę i przebudowę dróg gminnych). Warunkiem ubiegania się o tego typu środki jest zebranie od mieszkańców wsi wniosków o objęcie ich działek postępowaniem scaleniowym.

Obecnie prace tego typu realizowane są na terenie wsi Przytulanka, Ciesze i Rusaki w gminie Mońki oraz we wsi Brzeziny w gminie Trzcianne. Łącznie otrzymane na te prace dofinansowanie to ponad 20 milionów złotych, z czego około 5 milionów złotych przeznaczonych jest na roboty geodezyjne i około 15 milionów złotych na drogi.
Projekty te są obecnie na końcowym etapie prac geodezyjnych, a w przyszłym roku rozpoczną się prace nad budową i przebudową dróg. W związku z tym planowane jest ubieganie się o nowe środki dla kolejnych wsi.

Na spotkaniu będą przedstawiciele Starosty Monieckiego oraz Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku, jako wykonawcy prac geodezyjnych. Omówione zostaną zasady ubiegania się o środki oraz zakres i charakterystyka prac scaleniowych. Podczas spotkania wyjaśnione zostaną zasady składania w/w wniosków oraz będzie możliwość ich wypełnienia.

Spotkanie ma charakter informacyjny, a w przypadku zainteresowania ze strony właścicieli działek w w/w wsiach, w późniejszym terminie wszczęta zostanie oficjalnie przez Starostę Monieckiego procedura scaleniowa. Uzależnione jest to jednak od liczby złożonych wniosków.
Zebranie odbędzie się 21 września 2018 roku (piątek) o godzinie 10:00 w świetlicy wiejskiej wsi Rybaki.

Wniosek należy pobrać ze strony, wydrukować i uzupełnić.
Wniosek może wypełnić tylko właściciel działki, ew. upoważniona przez niego osoba. W takim przypadku do Wniosku niezbędne jest dołączenie wypełnionego upoważnienia.
W przypadku kilku właścicieli/współwłaścicieli, wniosek musi złożyć każdy z nich.
Jeśli jeden gospodarz posiada działki w kilku wsiach, wnioski składa dla każdej wsi.


Treść zaproszeń przekazanych sołtysom wsi do pobrania tutaj.
Wzór Wniosku do pobrania tutaj.
Wzór upoważnienia do pobrania tutaj.
 
W związku ze wznowieniem/wyznaczeniem punktów granicznych działek przyległych do drogi krajowej nr 65 na odcinku Mońki-Knyszyn firma geodezyjna realizująca powyższe prace zawiadamia o wykonywaniu czynności w terenie.
Wykaz działek oraz terminów prac dla poszczególnych działek dostępny jest w załączniku do pobrania tutaj.
Na stronie z adresami firm z branży geodezyjno-kartograficznej oraz klasyfikatorów gruntów i rzeczoznawców majątkowych (link) umieszczono przykładowy wzór pisma będącego prośbą o umieszczenie ich danych na powyższej stronie.
Zainteresowane firmy proszone są o uzupełnienie pisma i przesłanie go na adres Starostwa.
Do BankuOsnów (BDSOG) dodano dwa brakujące punkty:
1778-6122
1778-6131.
Punkty posiadają opisy topograficzne.
Witamy na nowej stronie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Stronę zaprojektowano w sposób maksymalnie ułatwiający poszukiwanie na niej informacji.
Proszę o informacje w przypadku nieprawidłowości w działaniu strony, lub jej treści - postaramy się to naprawić.
Jeśli mają Państwo pomysły lub sugestie co do treści strony-również proszę o taką informację.
'Słownik pojęć' jako strona z wyjaśnieniami/definicjami ustawowymi będzie sukcesywnie rozbudowywana.
Zapraszam do korzystania ze strony Wydziału.

Paweł Żak
p.o. Kierownika Wydziału