Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Aktualności

W związku z tego typu zapotrzebowaniem, przygotowano upoważnienia dla właścicieli działek, którzy ubiegają się o objęcie ich działek postępowaniem scaleniowym, a którzy z różnych względów nie mają możliwości osobistego udziału w postępowaniu scaleniowym prowadzonym w danej wsi.

Przygotowano dwa rodzaju upoważnienia:
1) do złożenia wniosku o objęcie postępowaniem scaleniowym (do pobrania tutaj), które jednak na dalszych etapach prac i podczas różnego rodzaju głosowań nie będzie wystarczające i niezbędny będzie osobisty udział właściciela lub kolejne upoważnienie;
2) do reprezentowania właściciela działki w całej procedurze scaleniowej (do pobrania tutaj).

Wystarczającym będzie wypełnienie i przedłożenie jednego ze wzorów upoważnienia (tylko do złożenia wnisku, lub pełnego).

Sugeruje się, aby każde tego typu upoważnienie przygotować w dwu egzemplarzach, tak aby jeden został w aktach sprawy w Starostwie, a drugi został zwrócony właścicielowi/współwłaścicielowi działki, będąc dla niego potwierdzeniem upoważnienia innej osoby do reprezentowania go przy procedurze scaleniowej.

Upoważnienia tego typu można przekazać przez osobę upoważnioną, lub przesłać bezpośrednio na adres urzędu, tj.:
Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
Wraz z upoważnieniem można dołączyć pismo z informacją na jaki adres ma być zwrócony 2-gi egzemplarz upoważnienia.
 
Starosta Moniecki zawiadamia, że 29 października 2018 roku  o godzinie 9:00 w świetlicy wiejskiej wsi Przytulanka
obędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obiektu Przytulanka i inne.
Związane ono będzie z przeprowadzeniem czynności okazania na gruncie projektu scalenia gruntów wsi:
Przytulanka, Ciesze, Rusaki i wybranych działek we wsiach Sikory i Waśki.
Okazanie kontynuowane będzie w dniach 29, 30 i 31 października 2018 roku.
Szczegółowy opis zagadnień poruszanych podczas spotkania oraz omówienie dalszych czynności
po w/w okazaniu granic, opisano w Obwieszczeniu Starosty Monieckiego
nr GG.6622.5.20.2017 z dnia 25 września 2018 roku do pobrania TUTAJ.
 
Starosta Moniecki zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące scalenia i wymiany gruntów na terenie wsi Sobieski, Rybaki i Żodzie w gminie Mońki.

Celem spotkania jest poinformowanie mieszkańców w/w wsi o możliwości ubiegania się przez Starostę Monieckiego o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na prace scaleniowe (geodezyjne) i zagospodarowanie poscaleniowe (głównie budowę i przebudowę dróg gminnych). Warunkiem ubiegania się o tego typu środki jest zebranie od mieszkańców wsi wniosków o objęcie ich działek postępowaniem scaleniowym.

Obecnie prace tego typu realizowane są na terenie wsi Przytulanka, Ciesze i Rusaki w gminie Mońki oraz we wsi Brzeziny w gminie Trzcianne. Łącznie otrzymane na te prace dofinansowanie to ponad 20 milionów złotych, z czego około 5 milionów złotych przeznaczonych jest na roboty geodezyjne i około 15 milionów złotych na drogi.
Projekty te są obecnie na końcowym etapie prac geodezyjnych, a w przyszłym roku rozpoczną się prace nad budową i przebudową dróg. W związku z tym planowane jest ubieganie się o nowe środki dla kolejnych wsi.

Na spotkaniu będą przedstawiciele Starosty Monieckiego oraz Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku, jako wykonawcy prac geodezyjnych. Omówione zostaną zasady ubiegania się o środki oraz zakres i charakterystyka prac scaleniowych. Podczas spotkania wyjaśnione zostaną zasady składania w/w wniosków oraz będzie możliwość ich wypełnienia.

Spotkanie ma charakter informacyjny, a w przypadku zainteresowania ze strony właścicieli działek w w/w wsiach, w późniejszym terminie wszczęta zostanie oficjalnie przez Starostę Monieckiego procedura scaleniowa. Uzależnione jest to jednak od liczby złożonych wniosków.
Zebranie odbędzie się 21 września 2018 roku (piątek) o godzinie 10:00 w świetlicy wiejskiej wsi Rybaki.

Wniosek należy pobrać ze strony, wydrukować i uzupełnić.
Wniosek może wypełnić tylko właściciel działki, ew. upoważniona przez niego osoba. W takim przypadku do Wniosku niezbędne jest dołączenie wypełnionego upoważnienia.
W przypadku kilku właścicieli/współwłaścicieli, wniosek musi złożyć każdy z nich.
Jeśli jeden gospodarz posiada działki w kilku wsiach, wnioski składa dla każdej wsi.


Treść zaproszeń przekazanych sołtysom wsi do pobrania tutaj.
Wzór Wniosku do pobrania tutaj.
Wzór upoważnienia do pobrania tutaj.
 
W związku ze wznowieniem/wyznaczeniem punktów granicznych działek przyległych do drogi krajowej nr 65 na odcinku Mońki-Knyszyn firma geodezyjna realizująca powyższe prace zawiadamia o wykonywaniu czynności w terenie.
Wykaz działek oraz terminów prac dla poszczególnych działek dostępny jest w załączniku do pobrania tutaj.
Na stronie z adresami firm z branży geodezyjno-kartograficznej oraz klasyfikatorów gruntów i rzeczoznawców majątkowych (link) umieszczono przykładowy wzór pisma będącego prośbą o umieszczenie ich danych na powyższej stronie.
Zainteresowane firmy proszone są o uzupełnienie pisma i przesłanie go na adres Starostwa.
Do BankuOsnów (BDSOG) dodano dwa brakujące punkty:
1778-6122
1778-6131.
Punkty posiadają opisy topograficzne.
Witamy na nowej stronie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Stronę zaprojektowano w sposób maksymalnie ułatwiający poszukiwanie na niej informacji.
Proszę o informacje w przypadku nieprawidłowości w działaniu strony, lub jej treści - postaramy się to naprawić.
Jeśli mają Państwo pomysły lub sugestie co do treści strony-również proszę o taką informację.
'Słownik pojęć' jako strona z wyjaśnieniami/definicjami ustawowymi będzie sukcesywnie rozbudowywana.
Zapraszam do korzystania ze strony Wydziału.

Paweł Żak
p.o. Kierownika Wydziału