Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

11. Wniosek o inne materiały geodezyjne (w tym Dokumentów własności)

Możliwy jest również zakup dowolnego dokumentu, przechowywanego w zbiorach Wydziału.
Niekiedy jest potrzeba zakupu kopii aktu notarialnego, karty z geodezyjnego operatu technicznego lub innego dokumentu, którego kopia znajduje się w zbiorach archiwalnych Wydziału. Przy ich wydawaniu przestrzegane są zapisy RODO oraz niekiedy istnieje potrzeba wykazania interesu prawnego w dostępnie do danych.

Wzór wniosku o tego typu dane (Wniosek P wraz w wnioskiem P7) w postaci pliku pdf dostępny jest tutaj:
- Wniosek P,
- Wniosek P7.
Należy wypełnić oba wnioski, aby zamówi kopie dokumentów.
Klauzula informacyjna RODO dotycząca powyższego wniosku dostępna tutaj.

Wypełnione i podpisane wnioski będą zrealizowane po dostarczeniu ich do Starostwa Powiatowego w Mońkach:
- osobiście, do Biura Obsługi Klienta (parter, przy głównym wejściu),
- listownie na adres Starostwa (dane m.in. na głównej stronie Wydziału),
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez platformę ePUAP -> Sprawy ogólne -> Pismo ogólne do podmiotu publicznego,
- na adres e-mail Biura Obsługi Klienta, jednak tylko pod warunkiem przesłania w załączeniu wniosku podpisanego cyfrowo.
W BOK-u można uzyskać informację o tym, jakiego rodzaju dokumentów potrzebują Państwo w danej sytuacji oraz wypełnić właściwy wniosek wspólnie z pracownikiem Wydziału.

Wniosek należy dokładnie przeczytać i uzupełnić, wskazując we wniosku P8 jakiego rodzaju dokumentu dotyczy wniosek, podając dane wnioskodawcy (imię, nazwisku, adres) itd. Jeśli wniosek dotyczyć ma dokumentów nie wymienionych we wniosku P8, należy zaznaczyć 'Inne materiały', a poniżej w polu na Dodatkowe wyjaśnienia opisać, jakich dokumentów Państwo potrzebują.
Wniosek musi być podpisany. W przypadku wniosków papierowych wymagany jest zwykły podpis, natomiast dla wniosków cyfrowych wymagany jest podpis cyfrowy.
Na podstawie Wniosku zostanie naliczona opłata administracyjna w formie Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO). Wysokość opłaty określonej w DOO wynika ściśle z przepisów i uzależniona jest od zakresu wnioskowanych danych.

Przykładowa wysokość opłaty za wydanie:
- drukowanej karta formatu A4 to 3,17 zł (większe formaty będą droższe: A3 cena x 1.5, większe od A3 cenax2)
- kopia dokumentu w postaci elektronicznej to 7,37 zł,
W przypadku dokumentów przesyłanych na wskazany adres doliczana jest  opłata za przesyłkę, zgodna z opłatą za pszesyłkę poleconą.
Pełny cennik opłat za wypisy zawiera Załącznik nr 1 do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wydanie dokumentów nastąpi po opłaceniu DOO.
Opłatę za wydane dokumenty należy uiścić na koncie Starostwa Powiatowego w Mońkach za pośrednictwem:
- terminala płatniczego kartą w Biurze Obsługi Klienta (BOK) z odpłatnością 2,00zł,
- wpłaty w Banku Spółdzielczym w Mońkach (ul. Wyzwolenia 13; www.bsmonki.pl ). Ta forma płatności pozbawiona jest opłat,
- przelewu ze strony internetowej swego banku na przeznaczonym do tego stanowisku komputerowym znajdującym się obok BOK-u,
- w przypadku otrzymania DOO drogą e-mailową, należy odesłać potwierdzenie przelewu w e-mailu zwrotnym.
Dane do przelewu znajdują się na każdym DOO.